AG United

V termínu od 22. do 29. března 2021 proběhnou v Lipsku první volby.

V online volbě se mohou zúčastnit cizinci, kteří mají platné povolení k pobytu nebo Duldung (včetně občanů EU), dále naturalizované osoby a pozdní přesídlenci, kteří v den voleb dosáhli věku 18 let a měli trvalé bydliště v Lipsko po dobu nejméně tří měsíců.

Lidé, kteří nemají německé občanství, obdrží volební oznámení s přístupem k online hlasování doma. Naturalizovaní a pozdní přesídlenci musí im Zapište se do městského volebního seznamu sein.
Ve volbách lze odevzdat tři hlasy: buď pro tři různé kandidáty, nebo se soustředit na jednoho kandidáta. Více informací od města Lipsko.

Poradní sbor pro migranty radí městu Lipsko v otázkách migrační politiky. Poradní sbor má 22 členů, z toho 6 z frakcí městského parlamentu, 16 jsou migranti. V zastupitelstvu města má právo vystupovat a předkládat návrhy poradní sbor.

AG United podporuje tři kandidáty: Fouad El Moutaouakkil, Pawel Matusz a Fayad Alwakaa.

Kandidáti na lipský poradní výbor pro migranty

Flyers

Aplikační video Fouad El Moutaouakkil

Fouad el Moutaouakkil – Kandidátský poradní výbor pro migranty Lipsko
Přejděte na začátek