Informace pro přijíždějící uprchlíky/Informace pro uprchlíky/Інформація для біженців

Dá se předpokládat, že prchající Ukrajinci v EU získají tzv. „status dočasné ochrany“. Ve čtvrtek 3. března 22 bude Rada na návrh Komise EU rozhodovat o směrnici o dočasné ochraně (Směrnice o dočasné ochraně 2001/55/ES).
Ukrajinci by pak měli automaticky ochranu na 1 rok, kterou lze následně prodloužit o 6 měsíců až na 3 roky. To znamená, že postižení nemusí žádat o azyl a mají nárok na sociální dávky a přístup k výdělečné činnosti. 
Podání žádosti o azyl by bylo zpočátku postradatelné, nikoli však vyloučené. 
Postižení nemusí zpočátku panikařit a mohou se obrátit na uvítací centrum města Lipska: https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-integration/willkommenszentrum.
Město Lipsko také zřídilo svou vlastní stránku „Nápověda pro Ukrajinu“ speciálně na toto téma: https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-integration/ukraine-hilfe/
 
 
Informace pro přijíždějící uprchlíky
Dá se předpokládat, že prchající Ukrajinci v EU získají tzv. „status dočasné ochrany“. Ve čtvrtek 3. března 22 bude Rada rozhodovat o směrnici o dočasné ochraně (směrnice o dočasné ochraně 2001/55/ES).
Ukrajinci by pak měli automaticky ochranu na 1 rok, kterou lze následně prodloužit o 6 měsíců až na 3 roky. To znamená, že postižení nemusí žádat o azyl a mají nárok na sociální dávky a přístup k zaměstnání.
Podání žádosti o azyl by bylo zpočátku postradatelné, nikoli však vyloučené. Postižení nemusí zpočátku panikařit a mohou se obrátit na uvítací centrum města Lipska: https://english.leipzig.de/youth-family-and-community/foreign-nationals-and-migrants/welcome-centre-leipzig.
Město Lipsko také spustilo vyhrazenou stránku „Pomoc Ukrajině“: https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-integration/ukraine-hilfe/
A Další informace o pobytu v Německu pro lidi prchající z Ukrajiny jsou k dispozici na blogu Jule.
 
Передбачається, що українцям, які їдуть до ЄС, буде надано takt. У четвер, 3 Березня, рада єс буде вирішувати щодо директиви про тимчасовий захист 2001/55 / EC на основі пропозиції єврокомісії.
У разі прийняття цього рішення, українці автоматично отримають право на перебування в країнах ЄС на 1 рік, який можна буде продовжити на 6 місяців аж до 3 років. Це означає, що їм не доведеться просити притулку, і вони матимуть путь пудеться просити притулку, і вони матимуть пудеться наповоцона сово
Таким чином, подання прохання про надання притулку в такій ситуації становенео нео
Ті, кого заторкнула ця ситуації, можуть звернутися до Welcome Center міста Лейпцига: https://english.leipzig.de/youth-family-and-community/foreign-nationals-and-migrants/welcome-centre-leipzig.
Mісто Лейпциг також запустило спеціальний сайт «Допомога Україні»: https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-integration/ukraine-hilfe/dopomoga-ukrajini
А додаткова інформація про проживання в Німеччині для тих, хїн втікає доступна в блозі від "Jule".
Přejděte na začátek