Co je to linXXnet?

sebeobraz

LinXXnet je mnoho věcí: obchod v sousedství, místo setkávání, obývací pokoj pro různé politické skupiny, plenární továrna, kopírka, klubové poradenské centrum, sklad transpi, místo konání akce, půjčovna, stojan na letáky, půjčovna, internetová kavárna, politický billboard. ..

Fotografie linXXnet v noci

Ale linXXnet je ještě víc: Parta lidí, kteří tu dělají politiku, na různých úrovních, na různých místech as různými tématy. Levicovou politiku v celé její rozmanitosti zde utváří více než 100 lidí, kteří pravidelně přicházejí a odcházejí do některé z našich kanceláří. Protože od léta 2015 už linXXnet není jen na jednom místě. Od otevření INTERIM by linXXnet v Lindenau se linXXnet skládal ze dvou kanceláří, které provozuje a oživuje kolektiv aktivistů.

Fotografie z PROCHOD v noci

LinXXnet se svými dvěma kancelářemi vede dobrých 20 lidí, z nichž někteří jsou ve veřejných funkcích, jako členové parlamentu nebo městští radní, někteří jako mimoparlamentní aktivisté, někteří jako političtí pedagogové nebo aktivisté v LINKE, v čestných funkcích a profesně mezi téměř starými a velmi mladými 50 až 20 lety, kteří společně tvoří kolektiv založený na demokracii a bez hierarchií. Jsme v LINKE as ní, ale někdy jsme od ní velmi daleko. Snažíme se chápat politiku jako zmocnění na stejné úrovni s mimoparlamentními skupinami a jednotlivci, ale také je podporujeme v jejich projektech. Proto je linXXnet se svými dvěma kancelářemi a vším, co k tomu patří, otevřen všem, kteří to ke své politické práci potřebují.

Jsme otevřená MP a projektová kancelář. Pro nás však politika není egoistickou realizací nebo izolovanými činy jednotlivých „politiků“, ale vždy a všude společný proces podpory, povzbuzování a budování nové agentury. LinXXnet proto již zahrnoval dobrou hrstku poslanců, aniž by kdy byl pouze „kancelářem poslanců“. Místo toho pořádáme každý rok na linXXnet desítky přednášek, seminářů, čtení, dema a večírků – vše, co lidé chtějí a chtějí dělat
Mít moc.

20 let linXXnet: pochvalná řeč

linXXnet je mnoho věcí:

Sousedský obchod, meeting point, obývací pokoj, plénum, ​​kopírka (nyní také 3D), okresní obchod, asociační poradenské centrum, transpi sklad (CSD materiál), místo konání, půjčovna, leták, půjčovna, internetová kavárna, politická billboard a a a ... také poštovní schránka pro více než 50 adresátů.

Ale je to také kancelář pro členy parlamentu; „Nový typ“ úřadu, ve kterém se sbíhají různé parlamentní úrovně (městská rada, zemský parlament, Bundestag, Evropský parlament). A protože existuje linXXnet, myšlenka otevřených kanceláří se rozšířila po celé párty DIE LINKE.

Dnes existuje po celé zemi několik – každý jedinečný – »obchodů«, ve kterých se snoubí politika, kultura a projekty.

V rámci PDS (později DIE LINKE) neproběhla žádná diskuse na téma stranické reformy, aniž by byl zmíněn »linXXnet« jako modelový projekt.

A evidentně se v té době různé papíry nejen psaly a popisovaly, ale také rozuměly a realizovaly, a tak se linXXnet rozšířil do okolí a vzniklo mnoho „sesterských projektů“. Erfurt (RedroXX), Drážďany (WIR-AG), Chemnitz (Rothaus), Göttingen, Mnichov nebo Zwickau (politikkontor), otevřené kanceláře v Görlitz, Zittau, Borna, Mittweida, Döbeln a nápad žil i v malém Brand-Erbisdorfu. Žádná párty kancelář bez výlohy....díky za ten linXXnet.

Ale linXXnet je víc než jen kancelář s výlohami. Není to jen kancelář pro poslance, ale provozují ji hlavně dobrovolníci.

V nízkohierarchické struktuře jim je umožněno mluvit do organizace úřadu, jeho projektů a politických kontaktů a požívat co největší autonomie při realizaci vlastních projektů. Hromada lidí, kteří tu dělají politiku, na různých úrovních, na různých místech a s různými problémy. Levicovou politiku v celé její rozmanitosti zde utváří více než 100 lidí, kteří pravidelně přicházejí a odcházejí z kanceláře. Všem moc děkujeme a gratulujeme!

LinXXnet a další otevřené kanceláře do značné míry rozpustily vztah zaměstnanec-šéf. Členové parlamentu zapojení do projektu rozhodují o otázkách týkajících se úřadu a politických projektů na stejné úrovni jako zaměstnanci a dobrovolníci. Poslanci nemají žádný privilegovaný přístup ke „svým“ zaměstnancům. Uživatelé jsou také částečně zapojeni do rozhodovacích procesů. Přesto nebo právě proto se v pondělí ráno na čísle 0341-3081199 nemůžete s nikým spojit. Protože servisní poradenství existuje již 20 let. S úspěchem a právem. Především jde ale také o »vytváření sítí a vázání uzlů«. Protože proč by měla stranická skupina Connewitz LINKE a levicově radikální zakladatelé WG nejen sedět jeden po druhém u jednoho stolu, ale také se scházet - například při akcích proti nacistům. V linXXnet patří politika a umění k sobě. Tato myšlenka je pro práci zásadní; Politická výchova byla od počátku přirozeně spojena s kulturou, výstavnictvím a

Své místo mají vernisáže. V průběhu let vznikla síť levicových umělců, která je napojena na linXXnet. To zahrnuje DJe, popové a punkové hudebníky i vizuální umělce od street artu po videoart a levá rádia. A také jsem oslavil svůj první ruský Nový rok na Bornaische Straße 3d. Stranická reforma jako „kulturní revoluce“, jako „snaha o kulturu otevřenosti, zvídavosti, militantní lásky k životu, tolerance ve sporech a vyrovnávání se s odlišnostmi“ (Michael Chrapa 2003) zůstává naléhavě potřebná.

Díky všem umělcům a tobě taky všechno nejlepší!

V průběhu let se linXXnet vyvinul v důležitého hráče v okrese, v politické/občanské společnosti celého města a regionu, což se odrazilo i na počtu voličů v minulých komunálních a zemských volbách. Jižní volební obvod, ve kterém se linXXnet nachází, byl jediným volebním obvodem v komunálních volbách, ve kterých DIE LINKE dokázala zvýšit svůj výsledek v absolutních hodnotách i v procentech. Oproti celoměstskému trendu bylo dosaženo procentuálního nárůstu také u výsledku prvního hlasování pro přímého kandidáta v odpovídajícím státním obvodu.

Děkujeme za vaše volební kampaně, kreativitu a především volební úspěch.

Během volební kampaně jste se vždy mobilizoval daleko za levicovou scénou. „Konec 25 let vlády CDU ve volebním obvodu,“ stálo na plakátech. Mnozí si vybrali Jule, aby byla jiná. Někteří se prý přeregistrovali, aby je mohli volit. Lidé jí s největší pravděpodobností věřili, že porazí CDU. Již v květnu 2014 byla zvolena do městské rady jako kandidátka s největším počtem hlasů napříč stranami v Lipsku – aniž by její tvář byla vidět na jediném plakátu.

Děkuji Jule a gratuluji tobě i tobě!

A přímý mandát ve federální volební kampani v roce 2017, který úspěšně prošel DIE LINKE, by byl nemyslitelný bez linXXnetu a vaší práce. Děkuji za to a přeji vše nejlepší!

LinXXnet znám a zažil jsem od jeho narození a stejně dlouho znám Jule. A po všechna ta léta byla bojovnicí, neúnavnou komunikátorkou, usměrňovala nerovné síly slabých a povzbuzovala jejich kolektivní akci. Jejich územím je velké město, přesněji: čtvrť Connewitz. Stále se mi tam objevují nové nálepky. „Connewitz zůstane červený! Opravdu červená!“ Ale i ostatní. Tyto nálepky jsou samozřejmě dostupné na linXXnet. A samozřejmě! – linXXnet je nemyslitelný bez Jule. Ale: žádné klidné vnitrozemí neexistuje! Jule také spolehlivě zajišťuje, že to není jen rčení. I kdyby to znamenalo přinést neshody. Ať už jde o podporu antifašistických aktivit v provincii nebo organizování solidarity s uprchlíky ohroženými deportací: Jule vždy najdeme v první řadě, i když se do popředí opravdu nikdy netlačí. A občas slyším větu „Jule nikdy není doma!“ a rád bych odpověděl: „Ano! Protože linXXnet je její domov!“

"Nové Německo" napsalo, že linXXnet roste. A ve velkých věcech se neprojevujete malicherně! Protože od léta 2015 už linXXnet není jen na jednom místě. Od otevření INTERIM by linXXnet v Lindenau se linXXnet skládal ze dvou kanceláří, které provozuje a oživuje kolektiv aktivistů.

DĚKUJI za všechny procesy podpory, povzbuzování a budování nové agentury, propagace kreativního potenciálu; Děkuji za nespočet přednášek, seminářů, čtení, dema a večírků – vše, na co mají lidé chuť a sílu.

Díky za stavbu mostů!

Děkujeme vám za váš příspěvek k duchovnímu, kulturnímu a politickému otevření se změně společnosti. Prosím pokračujte!

Díky Holly, Heike, Dirk, Lisa, Grex, Anna, Daniel, Ariane, Andy, Max, Christin, Jens, Steffi, Kay, Johannes, Marco, Max, Adelheid, Fabian, Matze, Marko, Marco, Rico, Tille, Elli, Werner, Ulf, Sebastian, Stefan, Suza, Bubble, Boris, Nele....a všichni, na které jsem zapomněl, díky všem, co jsou tady a DÍKY Jule Nagel! Dnes máte také a především narozeniny!

od Larse Kleby

Co a jak vyrábíme?

Vytváříme určitý image "DIE LINKE.", party, která je lidem blízká a neskrývá se před lidmi v kancelářích. Kromě toho se v linXXnetu potulují lidé všech věkových kategorií, ale především 25-45letí a také mnoho mladých lidí. Denně tedy vyvracíme obraz zastaralého, zastaralého, strukturálně konzervativního PDS. Na čistě komunikační a kulturní úrovni nabízíme občanům různého životního stylu a generací příležitost, aby se s námi identifikovali.

...

Historie linXXnet

linXXnet je pokračováním série levicových projektů z Lipska v 90. letech. Občanská společnost a radikální levičáci, bývalí squateři, mladí demokraté; V roce 90 lidé, kteří zažili svou politickou formaci v 1997. letech, založili informační kancelář na Kurt-Eisner-Strasse v Lipsku, která existovala až do otevření linXXnet v roce 2000.

...

Přejděte na začátek