A megújulás hasznosságáról a változások világában: Szöveg a linXXnet 10. évfordulójára

Ilya M. 2010 márciusában

Tavaly év végén majdnem bezárt. De valahogy mindenki tudta: a párt valójában nem engedheti meg magának. A Lipcse déli részén található projektorientált politikai iroda túlságosan fontossá vált.

A világ az első évtized végén…
A 21. század annyira más, mint 20 évvel ezelőtt! E banális mondás mögött technológiai forradalom, összetett politikai megrázkódtatások, a világtársadalom messzemenő társadalmi és gazdasági szerkezeti változása rejtőzik. Ez a változás Európa szinte minden részén például az ipari munkásosztály hanyatlásához vezet, amely azonban a munkavállalókkal együtt még mindig fontos és kitüntetett társadalmi csoportot alkot a világtársadalmi viszonylatban. A neoliberális társadalommérnökök támogatásával, de inkább az új termelési módok logikáját követve a kizsákmányoltak, a szegények és kevésbé szegények, a magasan képzettek vagy nagyrészt iskolázatlanok, a reménytelenül társadalmilag kiszorultak vagy az alternatívákat aktívan keresők új csoportjai jelennek meg. .

De valójában nem a linXXnetről beszélünk?

Nyilvánvaló, hogy a fentiek kihívást jelenthetnek az európai és a globális baloldal számára, és éppen ez szükséges az új politikai megközelítések kialakításához.
Másrészt valljuk be: a kihívásokat is „ki lehet ülni”. Sokan álmodoznak egy hangulatos, vitathatatlan baloldali pártról, amely nyugdíjaspártként végzi jó munkáját, segítő kezet nyújt a szegényeknek, de egy ujjal is szorgalmas munkára inti őket osztálytestvéreikkel a szakszervezeti tisztségviselőknél. ' táblázat a keresztnév kifejezésekkel és a külföldiekkel (bárki is legyen az) szép. Ez jó és erkölcsileg kifogástalan perspektíva lenne a méltóságteljes parlamenti nyugdíj mellett megöregedni. És komolyan, ez egy elképzelhető, reális ötlet a párt jövőjét illetően.

De mi köze ennek a linXXnethez?

Ostoba módon mindenhol bejutnak az új ötletek és gyakorlatok. Új emberekkel érkeznek, akik úgy tűnik, minden logika és értelem ellenére egyszerűen új dolgokat próbálnak ki, és makacsul visszautasítják, hogy rábeszéljék őket. Terjednek, megfertőznek másokat: úgymond járvány.
Ez néha elég ijesztő, sőt összeesküvés szaga van. Ez olyan embereket hoz a színre, akik meg akarják védeni a párt az imázskárosító tettektől és gondolatoktól. Ez rossz vért fog adni!
De egy ponton, sok év után sok minden megváltozik. Még mindig nehéz elfogadni, hogy amit tettek, az fontos volt, vagy talán még helyes, vagy ami még rosszabb, úttörő volt. A fenyegető ököl a nadrágzsebében nyugszik. De valójában az egyik vonakodva jött össze a másikkal, ami most valahogy hozzátartozik.

És most megérkeztünk a linXXnethez.

Tavaly év végén majdnem bezárt. De valahogy mindenki tudta: a párt valójában nem engedheti meg magának. Túl fontossá vált a projektorientált politikai iroda Lipcse déli részén, túlságosan mérhetővé vált a térség választási sikere, túlságosan nyilvánvaló a régió antifasiszta tevékenységének központi jelentősége, túl sok a megszakadozó nemzetközi kapcsolat, - olyan parlamenti hálózatépítők, mint Juliane Nagel, akik a régióban és a szakpolitikában létrehozták a linXXnet egyesületi elnököt, Heike Wernert.
Nem beszélve az állampárt csúcsteljesítményeiről, mint Sebastian Scheel és Stefanie Götze, akik régóta szorosan kötődnek a linXXnethez.
Nem beszélve a "linXXnet veteránjairól" és úttörőiről, mint Stefan Hartmann, Marko Forberger, Fabian Blunck, Gregor Henker, Markus Heide, Holger Weidauer, akik ma már felelős pozíciókat töltenek be a pártban. Nem is beszélve a rengeteg még fiatal és még fiatalabb linXXnet emberről, mint Christin Löchner, Marco Böhme vagy Tilman Loos, akik ma már állampártunk fontos szakértői...
És a sok névtelenség mellett Daniel Knorr, Mandy Gehrt és Boris Krumnow neve sem hiányozhat, akik elkötelezettek a linXXnet fejlesztése és karbantartása mellett.

És mi köze ennek a 21. század változó világához?
Egy csomó! Cselekedetekkel és ötletekkel, a baloldal és a baloldal plurális megértésével, Gramsci, Bourdieu, Agnoli, az értékkritikus marxisták és baloldali posztstrukturalisták ihlette, napjaink linXX-neterei nem kevesebbel vesznek részt, mint a baloldali gyakorlat megújításában. "Belsőleg" is kiállnak az új társadalmi csoportok és mozgalmak mellett: a cél továbbra is az önrendelkezésre és az ökológiai szocializmusra való átállás! Sziszifuszi feladat!
Gratulálunk a linXXnet!

PS
Azt gondolhatnánk, hogy a váltók és az engedélyezők mindig a jó fiúk, a fékek és a megőrzők pedig mindig a rosszak. De nem! Összetartoznak. Az egymás iránti kényelmetlenségük arra késztet bennünket, hogy lépésről lépésre haladjunk végig az előttünk álló közös úton...

Lapozzon a lap tetejére