Informacje o zakwaterowaniu

W wielu przypadkach zakwaterowanie w mieszkaniach udostępnianych przez społeczeństwo obywatelskie jest z pewnością tylko tymczasowe. Uchodźcy przebywający w Lipsku bez wizy lub spodziewany tymczasowy stan ochrony dostanie, mogą sami szukać mieszkań. Beneficjenci świadczeń socjalnych są uprawnieni do otrzymywania kosztów zakwaterowania. Alternatywnie miasto Lipsk bada obecnie zakwaterowanie w komunalnej spółce mieszkaniowej, w lokalach komunalnych, a także w hotelach. Państwowy ośrodek recepcyjny przy Max-Liebermann-Strasse pełni również funkcję oficjalnego punktu kontaktowego. Jeśli udostępniasz swoje pokoje i apartamenty tylko na określony czas, poinformuj o tym wyraźnie osoby, których to dotyczy. Po zakończeniu okresu zakwaterowania możesz skontaktować się z Urzędem Opieki Społecznej miasta Lipsk, na przykład: https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/sozialamt-50

Prywatne przyjmowanie uchodźców z Ukrainy: Wskazówki i wskazówki – jest dostępny w PRO ASYL.

Informacje o проживання: безумовно, у багатьох випадках проживання в квартирах, наданих громадани. Біженці, які перебувають до Лейпцигу без візи, ймовірно в четвер отримають статус тимчасового зарис. Як кваліфіковані одержувачі соціальної допомоги, вони отримають право на покриття своїх витрат на оцрендожа Крім Того, місто лейпциг зараз розглядає розміщення у муніципальній житловій компанії, у комунальнищ пальні. Державний пункт первинного прийому на Макс-Ліберман-штрассе також функціонує як офіційний контактний пункт.Якщо ви надаєте свої кімнати та квартири лише на певний час, чітко повідомте про це тим, кого це стосується. Коли термін проживання закінчиться, ви можете звернутися до управління соціального захисту міста Леплиння https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/sozialamt-50

Informacje o zakwaterowaniu:W wielu przypadkach zakwaterowanie w mieszkaniach udostępnionych przez społeczeństwo obywatelskie jest tylko tymczasowe. Uchodźcy, którzy przebywają w Lipsku bez wizy lub którzy prawdopodobnie będą mieli status ochrony czasowej, mogą sami szukać mieszkania. Osoby pobierające świadczenia socjalne mają prawo do zwrotu kosztów zakwaterowania. Alternatywnie, miasto Lipsk obecnie dokonuje oceny zakwaterowania w komunalnej spółce mieszkaniowej, w zakwaterowaniu komunalnym, a także w hotelach. Państwowy punkt recepcyjny przy Max-Liebermann-Strasse pełni również funkcję oficjalnego punktu kontaktowego. Jeśli udostępniasz swoje pokoje i apartamenty tylko na określony czas, poinformuj o tym wyraźnie osoby, których to dotyczy. Po zakończeniu okresu zakwaterowania możesz skontaktować się z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych (Sozialamt) miasta Lipsk, na przykład: https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/sozialamt-50

Przewiń do góry