Obozy i regulamin domu - strona informacyjna

W owocnej współpracy z naszymi radni dzielnic i miast w powiatach i miastach Saksonii możemy zaprezentować: analiza sygnalizacji świetlnej regulaminu zakwaterowania uchodźców! Czemu? Ponieważ istnieją zasady domowe od zakwaterowanie zbiorowe - państwowe obiekty recepcyjne, a także mieszkania komunalne gmin, które utrudniają ludziom życie.
 
Jedno jest jasne: ani razu nie można było przypisać koloru „zielonego”. Oznacza to, że stale mają miejsce przeszukania pomieszczeń, a tym samym naruszenia art. 13 Ustawy Zasadniczej, który gwarantuje ochronę mieszkania. ludzie stają się z der zakwaterowanie wyrzucony, ponieważ podobno złamali regulamin domu. Nie zawsze jest możliwe nawet codzienne spożywanie jedzenia. Brakuje koncepcji przeciwdziałania przemocy, a jeśli już istnieją, to często przyprawiają o łzy. ten Minimalne standardy Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oraz UNICEF nie wypełniaj ich.

Za pomocą tej strony dajemy wszystkim aktywnym mieszkańcom Saksonii, uchodźcom, konsultantom, wolontariuszom, radnym miejskim i powiatowym podstawę do poznania statusu praw podstawowych w Twojej okolicy. Oraz: pokazujemy, jak można przeciwdziałać restrykcyjnym regułom domowym, a tym samym obozom per se.

Na tej stronie informacyjnej zapewniamy...

 1. Analiza sygnalizacji świetlnej
 2. Wszystkie zasady domowe niezależnych miast i dzielnic
 3. Wszystko, czego potrzebujesz, aby samemu stać się prawnie i politycznie aktywnym przeciwko obozom
 4. Nasze #CampTours
 5. Trochę tła: czym są obozy?
 6. Opowiadamy się za tym, aby polityka mieszkaniowa stała się polityką mieszkaniową!

Ale: krótko mówiąc, tutaj najpierw

I. Analiza sygnalizacji świetlnej:

Okazuje się, że saksońskie zasady panujące w domu są szczególnie restrykcyjne. Wszystko jest czerwone, z wyjątkiem jednego żółtego dla koncepcji antyprzemocowej, która znowu nie zasługuje na tę nazwę. W odniesieniu do gmin istnieją duże zróżnicowanie. Niektóre mają zasady obowiązujące we wszystkich mieszkaniach dzielonych, inne mają inne zasady specyficzne dla każdego z nich.

II Wszystkie regulacje domowe okręgów, okręgów miejskich i Wolnego Państwa...

…link tutaj dla własnych badań i aktywności:

III. Obóz Watch – bądź aktywny! 

Po pierwsze: w Saksonii wykonano już pewne prace przygotowawcze, aby można było zaatakować zasady panujące w domu. Saksońska Rada ds. Uchodźców eV, Biuro Antydyskryminacyjne eV i Lipska Grupa Inicjatywna: Ludzie. Godni. zleciłem sporządzenie opinii prawnej. Prawnik Martin Wiesmann wyjaśnia:

„Takie naruszenia praw podstawowych można obronić tylko w więzieniach. Tam dzieją się na podstawie ustawy uchwalonej przez parlament. Regulamin domu nie może uzasadniać intensywnych interwencji. Opcje sankcji są konstytucyjnie nie do utrzymania z tyłu iz przodu. Sposób, w jaki projektowany jest regulamin domu, regularnie narusza art. 13 Ustawy Zasadniczej – ochrona domu”.

Martin Wiesmann im Opinia prawna „Regulamin domu w pomieszczeniach recepcyjnych”, opublikowany 26 maja 2021 r Konferencja prasowa Saksonii, Saksońskiej Rady ds. Uchodźców i Lipskiej Grupy Inicjatywnej: Ludzie.Godni.

Do tej pory tak wyraźna potrzeba działania. Jak można zastosować opinię prawną w praktyce? Zasadniczo jest to bardzo proste, bo nawet przeszukanie pokoju jest pogwałceniem podstawowych praw. Wszystko, co jest do tego potrzebne, to:

 • możliwie najdokładniejszy opis/odtworzenie procesu, w którym doszło do naruszenia praw podstawowych – > podpisany o treści:
  • Gdzie dokładnie (pokój, brama, dziedziniec itp.)?
  • Kto (pracownicy socjalni, ochrona, ...) i ile?
  • Kiedy?
  • Co się stało?
  • Jak długo trwał incydent?
  • Jakie uzasadnienie podano dla naruszenia praw podstawowych?
  • Całość powinna zmieścić się od połowy do całej strony A4, to już koniec wysiłku.
 • Pełnomocnictwo procesowe dla prawnika – > jesteśmy w kontakcie z prawnikiem, który jest poinformowany o tych postępowaniach i chce je przeprowadzić przed właściwym sądem administracyjnym w Saksonii. Napisz do nas w tym celu camptours@linxx.net.

Zacząć!

Camp Watch to ogólnopolska kampania [https://lager-watch.org/], której celem jest zakończenie wszystkich obozów w Niemczech. Zasady domu zostały skrystalizowane jako dobry cel do ataku. Z tego powodu: sam bądź aktywny, nie czekaj na nas! Naruszenia praw człowieka dotyczą nas wszystkich. Co możesz zrobić? W wezwaniu do kampanii napisano:    

"Jak zaczac?

 • Dowiedz się, gdzie znajduje się najbliższy obóz. Może to być państwowa placówka recepcyjna, ale może to być również duża wspólnotowa placówka zakwaterowania, za którą odpowiada twoje miasto lub dzielnica. 
 • Skontaktuj się z mieszkańcami! Rozmawiaj z nimi, udzielaj im głosu, publikuj filmy, wywiady, pomagaj mieszkańcom w organizacji i stawiaj wymagania!
 • Dokumentuje naruszenia praw podstawowych, takie jak przeszukiwanie pokoi, brutalne papiery wartościowe, sankcje, takie jak zakaz wstępu do domu i inne. Porozmawiaj z osobami, których to dotyczy, czy zgadzają się na publikację. 
 • Uporządkuj regulamin domu odpowiedniego obozu! Na przykład w niektórych krajach związkowych udało się to osiągnąć dzięki kontaktom w obozach – należy opublikować regulamin domu. Lub zdobądź członków parlamentu lub radnych miasta/powiatu i zasugeruj zapytania do władz miasta lub stanu, w których żądasz publikacji regulaminu domu. Rada ds. Uchodźców w twoim kraju związkowym mogła już zapoznać się z regulaminem domu.
 • Zainicjuj samodzielnie opinie prawne dotyczące odpowiednich przepisów domowych!
 • Wnieś krytykę do prasy! Umieszcza uchodźców z dziennikarzami, aby mogli bezpośrednio informować o tym, co dzieje się za ogrodzeniem obozu. 
 • Zwróć uwagę na warunki panujące w obozie kampaniami, wiecami, flash mobami i kampaniami w mediach społecznościowych. 
 • I NIE OSTATNIE: Dołącz do naszej ogólnokrajowej sieci, aby uzyskać przegląd tego, co ma zastosowanie gdzie indziej, jakie strategie są stosowane w innych gminach lub krajach związkowych. "

IV.linXXnet #CampTours

linXXnet Camp Tours #1 – 17.06.21, Dölzig
Pierwszy film z #CampTours. Wywiad: Ibrahim, mieszkaniec obozu Dölzig.

Rozpoczęliśmy #CampTours! Mohsen i Mark z linXXnet najpierw jadą do ośrodków recepcyjnych Wolnego Kraju Saksonii i rozmawiają z ludźmi, omawiają ich prawa i sposoby ich egzekwowania. Ponieważ: w represyjnym systemie celowo nie robią tego władze i operatorzy, w rzeczywistości odpowiedzialność jest nawet zawoalowana. Na przykład wielu mieszkańców Dölzig nie zdaje sobie sprawy, że muszą kontaktować się z administracją państwową – a nie z Malteserem – jeśli chcą na przykład złożyć wniosek. Oraz: zasady domu mają zostać zaatakowane. W tym celu zachęcamy do składania skarg na naruszenia praw podstawowych – usankcjonowane przez regulamin wewnętrzny.
Niedługo zajmiemy się również zakwaterowaniem komunalnym gmin :)) Wszystkie filmy dostępne są tutaj:        https://www.youtube.com/watch?v=R2Bz-5NMbEI

V. Tło: Czym dokładnie są obozy?


Wolne Państwo Saksonia posiada obecnie dziesięć obiektów recepcyjnych. Saksońska Rada ds. Uchodźców zestawia aktualne dane dotyczące obłożenia na podstawie dochodzeń Julesa Kleinena w parlamencie stanowym:

Więcej grafik, także na temat zdecentralizowanego limitu zakwaterowania lub deportacji, jest tutaj. Jule wciąż zadaje rządowi pytania o wiele innych aspektów zakwaterowania w obozie, na przykład o potrzebę specjalnej ochrony, szkolenie pracowników czy relacje między dyrekcją stanową a operatorami obozów. Masz konkretne zainteresowania badawcze i liczysz na odpowiedzi w zapytaniach? Zarejestruj nas camptours@linxx.net.

Normalnie ludzie mogą być zobowiązani do pozostania w obozie do 18 miesięcy na czas procedury azylowej - jeśli zostaną odrzuceni również po tym okresie. W przypadku osób z krajów, które z założenia mają „słabe perspektywy pozostania”, może to być nawet do 24 miesięcy.


Kiedy upragniony „przeniesienie” ma miejsce w jednej z 13 dzielnic lub dzielnic miejskich, może nastąpić nieprzyjemne przebudzenie. Ponieważ nie mają wyboru, dokąd ludzie są przenoszeni. Oraz: możliwe, że osoba zostanie przeniesiona do wspólnego mieszkania. Nie musi być źle. Niektóre pokoje dzielone składają się z zamykanych apartamentów z własną kuchnią i łazienką. Jednak inne, takie jak obiekty recepcyjne, nie mogą być określane jako nic innego niż obozy.

VI. Wtedy polityka mieszkaniowa musi stać się polityką mieszkaniową!

Zasadniczo domagamy się, aby uchodźcy mogli mieszkać również we własnym mieszkaniu od pierwszego dnia przybycia. Posiadanie własnego mieszkania zapewnia niezbędną prywatność i jest niezbędną podstawą do samodzielnego życia. Opieka społeczna jest już oferowana w wielu okręgach i gminach na zasadzie zdecentralizowanej i/lub punktów kontaktowych w obszarze socjalnym. W Saksonii samo miasto Lipsk rozumie „zdecentralizowane zakwaterowanie” jako mieszkanie we własnym mieszkaniu z własną umową najmu.

Rozwój zdecentralizowanego wskaźnika zakwaterowania – z Vogtland jako wieloletnim liderem i Bautzen jako wiecznym dnem – tutaj:

Przewiń do góry