Stwórz izbę rozrachunkową dla małoletnich uchodźców bez opieki

Frakcja lewicy w radzie miasta Lipska wystąpiła o utworzenie izby rozrachunkowej dla nieletnich uchodźców bez opieki. Rada miejska przychyliła się do wniosku w środę, 16.12.2015 grudnia XNUMX r. 

Obecnie dużo rozmawiamy o azylu, zarówno na ulicy, podczas wydarzeń, w radzie miasta, jak iw naszych osobistych kontekstach. Poprzez naszą aplikację chcemy skoncentrować się na bardzo konkretnej i wrażliwej grupie docelowej, czyli małoletnich uchodźcach bez opieki.

...

Co i jak produkujemy?

Tworzymy pewien obraz „DIE LINKE.”, imprezy, która jest bliska ludziom i nie ukrywa się przed ludźmi na piętrach biurowych. Co więcej, po linXXnet biegają ludzie w każdym wieku, ale przede wszystkim ludzie w wieku 25-45 lat, a także wielu młodych ludzi. Tak więc codziennie obalamy obraz przestarzałego, przestarzałego, konserwatywnego strukturalnie PDS. Na poziomie czysto komunikacyjnym i kulturowym oferujemy możliwość identyfikacji z nami obywatelom różnych stylów życia i różnych pokoleń.

...

Historia linXXnet

LinXXnet jest kontynuacją serii lewicowych projektów z Lipska z lat 90. XX wieku. Społeczeństwo obywatelskie i radykalni lewicowcy, byli dzicy lokatorzy, młodzi demokraci; W 90 roku ludzie, którzy przeżyli swoją formację polityczną w latach 1997., założyli biuro informacyjne przy Kurt-Eisner-Strasse w Lipsku, które istniało do otwarcia linXXnet w 2000 roku.

...

Czym jesteśmy?

linXXnet jest...

koncepcja i obywatelskie biuro parlamentarne Partii Lewicy w Lipsku. Jako biuro projektowe z komponentami wirtualnymi reprezentuje nowe formy komunikowania polityki i wyraźnie odcina się od wizerunku klasycznego urzędu okręgowego. W przeciwieństwie do zwykłej polityki parlamentarnej, linXXnet ma na celu uczynienie z polityki troski i sprawy dla wszystkich.

...

Przewiń do góry