Historia linXXnet

LinXXnet jest kontynuacją serii lewicowych projektów z Lipska z lat 90. XX wieku. Społeczeństwo obywatelskie i radykalni lewicowcy, byli dzicy lokatorzy, młodzi demokraci; W 90 roku ludzie, którzy przeżyli swoją formację polityczną w latach 1997., założyli biuro informacyjne przy Kurt-Eisner-Strasse w Lipsku, które istniało do otwarcia linXXnet w 2000 roku.

...

Czym jesteśmy?

linXXnet jest...

koncepcja i obywatelskie biuro parlamentarne Partii Lewicy w Lipsku. Jako biuro projektowe z komponentami wirtualnymi reprezentuje nowe formy komunikowania polityki i wyraźnie odcina się od wizerunku klasycznego urzędu okręgowego. W przeciwieństwie do zwykłej polityki parlamentarnej, linXXnet ma na celu uczynienie z polityki troski i sprawy dla wszystkich.

...

Nasz motyw przewodni: Różnorodność i różnica

linxxnet_small

„Różnorodność i różnorodność ruchów, które wyznaczyły sobie, w całości lub w części, cele, które określiliśmy, jest rzeczywiście najwyższym i najważniejszym uzasadnieniem podjęcia takiego zbiorowego przedsięwzięcia, które nie anektuje ani nie monopolizuje wielu działań, ale jednoczy i łącząc i łącząc inicjatywy oraz pomagając wszystkim osobom i organizacjom zaangażowanym w tę dziedzinę przezwyciężyć wpływ istniejącego zestawienia”.

– Pierre Bourdieu (1.8.1930 – 23.1.2002) – 

Wykład „Łączenie ruchów społecznych bez standaryzacji” na dorocznym spotkaniu Fundacji Otto-Brennera 10 listopada 2000 r., opublikowany w „Nowe sposoby regulacji – od terroru gospodarki do prymatu polityki”, 02/ 2001, Otto-Brenner -Fundacja, fundacja.

linXXnet – To my (broszura w formacie PDF)

Przewiń do góry