Historia linXXnet

LinXXnet jest kontynuacją serii lewicowych projektów z Lipska z lat 90. XX wieku. Społeczeństwo obywatelskie i radykalni lewicowcy, byli dzicy lokatorzy, młodzi demokraci; W 90 roku ludzie, którzy przeżyli swoją formację polityczną w latach 1997., założyli biuro informacyjne przy Kurt-Eisner-Strasse w Lipsku, które istniało do otwarcia linXXnet w 2000 roku.

prekursor
LinXXnet jest kontynuacją serii lewicowych projektów z Lipska z lat 90-tych. Społeczeństwo obywatelskie i radykalni lewicowcy, byli dzicy lokatorzy, młodzi demokraci; W 90 roku ludzie, którzy przeżyli swoją formację polityczną w latach 1997., założyli biuro informacyjne przy ulicy Kurt-Eisner-Str. To z kolei miało kilku prekursorów, w tym stare biura marksistowskiej organizacji młodzieżowej „Junge Linke”, biuro członka Bundestagu Steffena Tippacha na Petersteinweg, księgarnię i archiwum Antify na lipskim Braustr. 2000

90's lewo
Pod koniec lat 90. niektórzy lewicowi działacze w Lipsku skontaktowali się z PDS i nawiązali kontakty z młodymi ludźmi, którzy byli zastraszani z dawnego AGJG Leipzig. Do tego dochodzili ludzie PDS „w średnim wieku”, którzy politycznie i życiowo byli związani z latami 90. XX wieku. Doprowadziło to do powstania struktur PDS, takich jak ag wścieklizna i oddolna organizacja „Pokolenie X” (BOX). Saksońska PDS, która była sprzeczna z regionalnego punktu widzenia, szybko zjednoczyła się poza granicami starych dzielnic partyjnych SED. Chodziło o treść, a nie własność. Wraz z wyborem Heike Wernera, Steffena Tippacha i Katji Kipping do saksońskiego parlamentu państwowego możliwe stało się stworzenie odrębnej politycznej przestrzeni do działania i życia: linXXnet.

Teren nieprzejezdny
Założenie linXXnet było z pewnością również odpowiedzią na brak chęci ze strony lokalnego kierownictwa PDS do udostępnienia Domu Liebknechta w Lipsku dla młodych i w średnim wieku, krytycznych i kreatywnych (w tym bezpartyjnych) publiczności. Przede wszystkim jednak chodziło o wytyczenie nowych ścieżek PDS między parlamentarnym wulgarnym realizmem, żywiącym się zwycięstwami wyborczymi, a jego bratem bliźniakiem, tradycjonalistycznym, państwowo-socjalistycznym fetyszyzmem. Walka o autentyczne, krytyczne pozycje lewicowe, a także o radykalne, reformistyczne koncepcje, które trudno z nimi pogodzić, jest typową cechą linXXnetters, a zatem także linXXnet.

Po prostu uprawiaj politykę
Sposób, w jaki nowi członkowie PDS pod koniec lat 90. uprawiali politykę, wymagał różnych przestrzeni i warunków pracy. Ludzie siadali, wpadali na pomysł, a potem po prostu go realizowali. Nie potrzebowałeś klasycznej hierarchii partyjnej ani błogosławieństw od wyższych ciał. Tak, dopuszczano nawet własne stanowiska, które nie były skoordynowane z ludźmi, którzy postrzegali siebie jako urzędników i wybranych przedstawicieli jako uniwersalne ucieleśnienie polityki PDS. Wielu zorientowanych na partię funkcjonariuszy PDS mogło i nadal ma z tym trudności. Uważali, że uprawianie polityki w ten sposób stawia pod znakiem zapytania wieloletnie i ciężko wypracowane quasi-feudalne prawa do „władzy przyzwyczajenia” związanej z urzędami parlamentarnymi i partyjnymi.

Partia krytyczna praca partii
W jednym z artykułów BOX z końca lat XNUMX. przedstawiono takie rozumienie polityki i partii, które nie czyniło z samej partii celu działań politycznych, jak w starej dobrej i tak dobrze znanej tradycji SED lub SPD, ale zamiast tego uczyniło z niej krytyczne środki, które należy odzwierciedlić w celu realizacji celów politycznych. Granice parlamentaryzmu powinny być jasno określone i uwzględnione w polityce PDS. Zmiana społeczna nie mogła być postrzegana jako wywodząca się z partii, a jedynie opracowana i wdrożona poza parlamentem. To również ustanowiło program na pierwsze lata linXXnet...

Przewiń do góry