Co i jak produkujemy?

Tworzymy pewien obraz „DIE LINKE.”, imprezy, która jest bliska ludziom i nie ukrywa się przed ludźmi na piętrach biurowych. Co więcej, po linXXnet biegają ludzie w każdym wieku, ale przede wszystkim ludzie w wieku 25-45 lat, a także wielu młodych ludzi. Tak więc codziennie obalamy obraz przestarzałego, przestarzałego, konserwatywnego strukturalnie PDS. Na poziomie czysto komunikacyjnym i kulturowym oferujemy możliwość identyfikacji z nami obywatelom różnych stylów życia i różnych pokoleń.

Łączymy różne poziomy polityki od dystryktu, przez gminę, po politykę stanową i federalną, ponieważ do kolektywu linXXnet należą członkowie parlamentu stanowego, radni miejscy, radni radni powiatowi, urzędnicy PDS wszystkich szczebli, a także osoby z inicjatywy obywatelskiej. Tutaj mają swoją siedzibę lub spotykają się struktury PDS oraz stowarzyszenia i grupy związane z PDS.Tworzymy pomysły. W linXXnet spotykają się doświadczenia osób starszych, intelektualne kompetencje średniowiecza i radykalna krytyka młodych. Na przykład tworzone są teksty polityczne z twierdzeniami teoretycznymi, ale także koncepcje i pomysły dotyczące krótkoterminowych działań politycznych i radykalnych socjalistycznych reform politycznych.

Jedziemy non stop od około roku stażyści, uczniowie, studenci, osoby z edukacji dorosłych. Prawie wszystko, co robimy, to także edukacja polityczna. My też sprzątamy lub pijemy kawę lub palimy lub rozmawiamy.

Ważne jest, aby pokrótce wyjaśnić, jak pracujemy, ponieważ dokładnie to umożliwia tę różnorodność i różnorodność. Mamy 1,5 etatu etatowego i kilkunastu wolontariuszy w wieku od 18 do 45 lat. LinXXnet działa tylko z nowoczesną komunikacją, wszystko musi być omówione, nawet jeśli często brakuje czasu. Każdy chętny może na równych prawach uczestniczyć w konsultacjach i sesjach plenarnych. Praca opiera się na zaufaniu i samodzielnym przejmowaniu odpowiedzialności. Żaden przełożony nie wymachuje klockiem, ale stawiamy sobie zadania, bo uważamy je za słuszne i ważne. Równość tworzy satysfakcję i motywację.

Dlatego to wciąż wyczerpująca, stresująca praca w linXXnet i pojawiają się konflikty, ponieważ z naszej pracy ciągle powstają nowe zadania i projekty. Ale do tej pory zawsze udawało nam się rozwiązywać konflikty, ponieważ kompetencje komunikacyjne są ważną częścią naszej pracy i naszego powołania, a łączy nas wspólna idea, linXXnet.

Przegląd najważniejszych zadań linXXnet

• Doradztwo dla obywateli i rozpatrywanie zapytań.

• Doradztwo i pozyskiwanie funduszy na inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego

• Udział w projektach społeczeństwa obywatelskiego

• Wsparcie obywateli w ich działalności politycznej poprzez zapewnienie kontaktów, przestrzeni i sprzętu do pracy

• Wsparcie dla ogólnoeuropejskiej sieci aktorów politycznych

• Przedstawianie polityki i umożliwianie sieci w przestrzeni wirtualnej

• Łączenie kultury i polityki poprzez organizowanie m.in. wystaw i wydarzeń

Przewiń do góry