Informace o ubytování

V mnoha případech je ubytování v bytech poskytnutých občanskou společností jistě jen dočasné. Uprchlíci, kteří pobývají v Lipsku bez víza resp očekávaný stav dočasné ochrany dostane, mohou hledat byty sami. Příjemci sociálních dávek mají nárok na úhradu nákladů na ubytování. Alternativně město Lipsko v současné době prověřuje ubytování u městského bytového podniku, v komunálním ubytování a také v hotelech. Státní počáteční přijímací zařízení na Max-Liebermann-Strasse funguje také jako oficiální kontaktní místo. Pokud dáváte své pokoje a apartmány k dispozici pouze na určitou dobu, sdělte to jasně těm, kterých se to týká. Po uplynutí doby ubytování se můžete obrátit na úřad sociální péče města Lipska, například: https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/sozialamt-50

Soukromé přijímání uprchlíků z Ukrajiny: Tipy a rady – je k dispozici od PRO ASYL.

Інформація про проживання: Безумовно, у безумовно, у багатьох випадках проживання в квартирах, Наданих громадянським суспільством, є єише тимчасовим. Біженці, які перебувають до Лейпцигу без візи, ймовірно в четвер отримають статус тимчасового захисту на рівні ЄС і зможуть самостійно шукати квартири. Як кваліфіковані одержувачі соціальної допомоги, вони отримають правторионажжнопомоги Крім того, місто лейпциг зараз розглядає розміщення у муніципальній житловій компаній житловій компаній, у комунальних уриміщеннях також у уготелях. Державний пункт первинного прийому на Макс-Ліберман-штрассе також функціонує як офіційний контактний пункт.Якщо ви надаєте свої кімнати та квартири лише на певний час, чітко повідомте про це тим, кого це стосується. Коли термін проживання закінчиться, ви можете звернутися до: управлінстуая соцоцоя соцочиться https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/sozialamt-50

Informace o ubytování:Ubytování v apartmánech poskytnutých občanskou společností je v mnoha případech pouze dočasné. Uprchlíci, kteří pobývají v Lipsku bez víza nebo kteří pravděpodobně budou mít status dočasné ochrany, si mohou hledat byty sami. Ti, kteří pobírají sociální dávky, mají nárok na úhradu nákladů na ubytování. Alternativně město Lipsko v současné době posuzuje ubytování u městského bytového podniku, v komunálním ubytování a také v hotelech. Státní prvotní přijímací zařízení na Max-Liebermann-Strasse funguje také jako oficiální kontaktní místo. Pokud dáváte své pokoje a apartmány k dispozici pouze na určitou dobu, sdělte to jasně těm, kterých se to týká. Po uplynutí doby ubytování se můžete obrátit na úřad sociálního zabezpečení (Sozialamt) města Lipska, například: https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/sozialamt-50

Přejděte na začátek