Adatvédelem

Nagyon örülünk, hogy érdeklődik. Az adatvédelem kiemelten fontos számunkra. A linXXnet internetes oldalainak használata alapvetően személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges. Ha azonban az érintett speciális szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, személyes adatainak kezelése válhat szükségessé. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen kezelésnek nincs jogalapja, általában beszerezzük az érintett hozzájárulását.

A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma kezelése minden esetben az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint az országspecifikus adatvédelmi előírások szerint történik. alkalmazható a linXXnetre. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal társaságunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, köréről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról ezen adatvédelmi nyilatkozat útján.

Az adatkezelésért felelős adatkezelőként a linXXnet számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok lehető legteljesebb védelmét biztosítsa. Mindazonáltal az internet alapú adatátvitel általában biztonsági réseket rejt magában, így az abszolút védelem nem garantálható. Emiatt minden érintett személy szabadon továbbíthatja részünkre személyes adatait alternatív módon, például telefonon.

1. Fogalommeghatározások

A linXXnet adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunk legyen olvasható és érthető a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására szeretnénk előzetesen ismertetni a használt fogalmakat.

A jelen adatvédelmi szabályzatban a következő kifejezéseket használjuk: többek között, de nem kizárólag:

 • a) Személyes adat Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozik. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen azonosítóhoz, például névhez, azonosító számhoz, helyadathoz, online azonosítóhoz vagy egy vagy több különleges tulajdonsághoz való hozzárendelés útján kifejezi e természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonossága azonosítható.
 • b) Érintett Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.
 • c) FeldolgozásFeldolgozás: minden olyan folyamat, amelyet automatizált folyamatok segítségével vagy anélkül hajtanak végre, vagy olyan személyes adatokkal kapcsolatos folyamatok sorozata, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, rendezés, tárolás, adaptálás vagy megváltoztatás, kiolvasás, lekérdezés, felhasználás, nyilvánosságra hozatal továbbítás, terjesztés vagy a hozzáférhetővé tétel, egyeztetés vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján.
 • d) Az adatkezelés korlátozása Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése, azzal a céllal, hogy későbbi kezelésüket korlátozzák.
 • e) ProfilingProfiling a személyes adatok bármilyen típusú automatizált feldolgozása, amely abból áll, hogy ezeket a személyes adatokat egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére használják fel, különös tekintettel a munkateljesítményre, a gazdasági helyzetre, az egészségi állapot elemzésére vagy az adott természetes személy személyes preferenciáinak előrejelzésére. , érdekek, megbízhatóság, magatartás, hollét vagy áthelyezés.
 • f) Álnevesítés Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy a személyes adat további információk felhasználása nélkül már nem rendelhető egy adott érintetthez, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják, és technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak. amelyek biztosítják, hogy a személyes adatot ne azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendeljék.
 • g) Az adatkezelésért felelős vagy felelős személy Az adatkezelésért felelős vagy felelős az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok kezelésének céljairól és eszközeiről. Ha ennek az adatkezelésnek a céljait és eszközeit az uniós jog vagy a tagállami jog határozza meg, a felelős személyt vagy a megnevezésére vonatkozó konkrét kritériumokat az uniós jog vagy a tagállamok joga írhatja elő.
 • h) Adatfeldolgozó Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely a felelős nevében személyes adatokat dolgoz fel.
 • i) Címzett A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amellyel a személyes adatot átadják, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Nem minősülnek címzettnek azonban azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jog alapján meghatározott vizsgálati megbízás keretében személyes adatokat kaphatnak.
 • j) Harmadik személy Harmadik személy az érintetten, az adatkezelőn, az adatfeldolgozón és azokon a személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, aki az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felelőssége mellett jogosult az adatkezelésre. a személyes adatokat.
 • k) Hozzájárulás: az érintett önkéntesen, tájékozottan és egyértelműen az adott esetre adott akaratnyilvánítása nyilatkozat vagy más egyértelműen megerősítő cselekmény formájában, amellyel az érintett jelzi, hogy hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez. rájuk vonatkozó adatok az adatok egyetértenek.

2. A feldolgozásért felelős személy neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban hatályos egyéb adatvédelmi törvények és egyéb adatvédelmi jellegű rendelkezések értelmében a felelős:

linXXnet eV

Julian Nagel

Brandstrasse 15

04277 Leipzig

Németország

Tel .: 03413081199

E-mail: kontakt@linxxnet.de

Weboldal: www.linxxnet.de

3. Keksz

A linXXnet internetes oldalai cookie-kat használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek egy internetes böngészőn keresztül kerülnek iktatásra és mentésre a számítógépes rendszerben.

Sok weboldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Ez egy olyan karakterláncból áll, amelyen az internetes oldalak és kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelybe a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott webhelyek és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az egyén böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy adott webböngésző az egyedi cookie-azonosítóval felismerhető és azonosítható.

A cookie-k használatával felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tudunk nyújtani a weboldal használói számára, ami a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

A cookie segítségével a honlapunkon található információk és ajánlatok a felhasználó értelemben optimálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, amint már említettük, hogy felismerjék weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. Például egy weboldal felhasználója, amely cookie-kat használ, nem kell újra beírnia a hitelesítő adatait minden alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet, mivel ezt a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerén tárolt cookie teszi. Egy másik példa az online boltban lévő bevásárlókosár süti. Az online bolt megjegyzi azokat az elemeket, amelyeket egy ügyfél a cookie-n keresztül a virtuális bevásárlókocsiba helyezett.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapján keresztüli beállítását az internet böngésző megfelelő beállítása révén, és így állandóan ellentétes a cookie-k beállításával. Továbbá, a már beállított cookie-k bármikor internetböngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül törölhetők. Ez lehetséges minden közös internetes böngészőben. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, nem minden weboldalunk funkciói használhatók teljes mértékben.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A linXXnet weboldala általános adatokat és információkat gyűjt minden alkalommal, amikor egy érintett személy vagy egy automatizált rendszer hozzáfér a weboldalhoz. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. A (1) használt böngészőtípusok és -verziók, (2) a belépő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, amelyről egy belépő rendszer eléri a weboldalunkat (ún. hivatkozó), (4) az alwebhelyek, amelyek a weboldalunkon lévő hozzáférési rendszeren keresztül érhetők el, ellenőrizhetők, (5) a weboldal elérésének dátuma és időpontja, (6) egy Internet protokoll cím (IP-cím), (7) a belépő rendszer Internet szolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyeket információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén a fenyegetések elkerülésére használnak.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a linxxnet nem von le következtetéseket az érintettel kapcsolatban. Ezek az információk inkább (1) weboldalunk tartalmának megfelelő továbbításához, (2) weboldalunk tartalmának és annak reklámozásának optimalizálásához, (3) információtechnológiai rendszereink és a technológia hosszú távú működőképességének biztosításához szükségesek. weboldalunkról, valamint (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátani a bűnüldözéshez szükséges információkat kibertámadás esetén. Ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat ezért egyrészt statisztikailag értékeljük, másrészt azzal a céllal, hogy növeljük cégünk adatvédelmét és adatbiztonságát annak érdekében, hogy végső soron biztosítsuk az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmét. A szerver naplófájljainak anonim adatait az érintett személy által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

5. A személyes adatok rutinszerű törlése és blokkolása

A feldolgozott adatkezelő és a személyes adatokat az érintett személy csak a szükséges ideig, hogy elérjék a tárolási célra, vagy ha ezt az európai irányelvek és rendeletek donorok, vagy más törvényhozók törvények és rendeletek, amelyek az adatkezelő rendelkezett.

Megszünteti a tárolási célra, vagy által előírt európai irányelvek és rendeletek donorok, vagy más felelős törvényhozó tárolási időszak lejárta, a személyes adatok zárolásának, vagy törölni rutinszerűen és a törvény által előírt.

6. Az érintett jogai

 • a) Megerősítéshez való jog Minden érintettnek joga van az európai irányelv és a rendeletadó által biztosított joggal, hogy megerősítést kérjen az adatkezelésért felelős személytől arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván visszaigazolási jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával.
 • b) Tájékoztatáshoz való jog Minden, a személyes adatok kezelésével érintett személynek joga van az európai irányelvben és a rendeletadóban biztosított joggal, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a róla tárolt személyes adatokról, és ezekről az adatok másolatát az adatkezelésért felelős személytől. idő. Ezen túlmenően az irányelvek és rendeletek európai jogalkotója hozzáférést biztosított az érintett számára a következő információkhoz:
  • a feldolgozási célokat
  • a feldolgozott személyes adatok kategóriáit
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy még nem hozták nyilvánosságra, különösen harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek számára
  • amennyiben lehetséges, a tervezett időtartamot, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
  • az őt érintő személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jogának fennállása vagy az adatfeldolgozásnak a felelős személy által történő korlátozása vagy az ilyen feldolgozásra való kifogás joga
  • a felügyeleti hatósághoz való fellebbezési jog fennállása
  • ha a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalanyról: Minden rendelkezésre álló információ az adatforrásról
  • megléte automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotás cikkének megfelelően 22 1 Abs.4 és DS-GMO és - legalábbis ezekben az esetekben - érdemi információt logikájáról terjedelmét és a kívánt hatást az adatkezelés az érintett személy

  Emellett az érintettnek joga van hozzáférni ahhoz, hogy a személyes adatokat továbbították-e egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. Ha ez a helyzet, akkor az érintettnek joga van információt szerezni az átruházással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

  Ha egy érdekelt fél ezt az információhoz való jogát élvezi, bármikor felveheti az adatkezelő alkalmazottját.

 • c) Helyesbítéshez való jog Minden, a személyes adatok kezelésével érintett személyt megilleti az európai irányelv és a rendeletadó által biztosított joga, hogy kérje a rá vonatkozó téves személyes adatok azonnali helyesbítését. Az érintett továbbá jogosult az adatkezelés céljaira figyelemmel kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését - akár kiegészítő nyilatkozattal is Ha az érintett élni kíván helyesbítési jogával, úgy felveheti a kapcsolatot a kapcsolattartásért felelős személy alkalmazottjával.
 • d) A törléshez való jog (az elfelejtéshez való jog) Minden személyes adatkezeléssel érintett személynek joga van az európai irányelv és a rendeletadó által biztosított joggal követelni a felelőstől a rá vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, feltéve, hogy az alábbiak valamelyikét. Az okok fennállnak, és amennyiben a feldolgozás nem szükséges:
  • A személyes adatokat ilyen célokra gyűjtötték vagy más módon feldolgozták, amelyekre már nincs szükség.
  • Az érintettnek visszavonja hozzájárulását, amikor a feldolgozási Art. 6 para. 1 pont DS-GMO vagy művészet. 9 para. 2 pont DS-GMO támogatott, és hiányzik az egyébként jogi alapja a feldolgozás.
  • Az érintett személy szerint Art. 21 para. 1 DS-GMO tárgyat a feldolgozás, és nincs nyomós jogos indok feldolgozás előtt, vagy az a személy szerint eljárva Art. 21 para. 2 DS-GMO ellenzi a feldolgozás egyet.
  • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
  • A személyes adatok törlése az uniós vagy nemzeti jog azon jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, amelyekre az adatkezelő vonatkozik.
  • A személyes adatokat az 8 1 DS-GVO cikkelye alapján kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.

  Ha a fenti okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett az általunk tárolt személyes adatait törölni szeretné, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával. A linXXnet munkatársa gondoskodik a törlési kérelem azonnali teljesítéséről.

  Ha a személyes adatot a linXXnet nyilvánosságra hozta, és egyesületünk, mint felelős személy köteles a személyes adatokat a DS-GVO 17. cikk (1) bekezdése szerint törölni, a linXXnet megteszi a megfelelő, ideértve a technikai intézkedéseket is, figyelembe venni a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit. tájékoztatni a közzétett személyes adatokat feldolgozó más adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte, hogy a többi adatkezelő törölje az e személyes adatokra mutató összes hivatkozást, vagy e személyes adatok másolatát vagy másolatát, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A szükségesről egyedi esetekben a linXXnet munkatársa gondoskodik.

 • e) Az adatkezelés korlátozásához való jog Bármely, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai irányelv és a rendeletadó által biztosított joggal kérni a felelőstől az adatkezelés korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike ​​teljesül:
  • A személyes adatok pontosságát az érintett olyan időtartam alatt vitatja, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • A feldolgozás jogellenes, az adatalany megtagadja a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintett kötelezi őket arra, hogy érvényesítsék, gyakorolják vagy megvédjék a jogi igényeket.
  • Az érintett személy kifogással él a feldolgozással szemben. 21 DS-GVO cikkelye, és még nem tisztázott, hogy a felelős személy jogos érdeke meghaladja-e az érintett személy jogszerűségét.

  Amennyiben a fenti feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja a linXXnet-en tárolt személyes adatainak korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával. Az adatkezelés korlátozásáról a linXXnet munkatársa gondoskodik.

 • f) Az adattovábbításhoz való jog Minden személyes adatkezeléssel érintett személynek joga van az európai irányelvben és rendeletben biztosított arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, közös formában megkapja, amelyet az érintett a felelős személy rendelkezésére bocsátott. és géppel olvasható formátumban. Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik felelős személynek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a felelős személy, akinek a személyes adatokat közölték, feltéve, hogy az adatkezelés a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdése szerinti hozzájáruláson alapul. vagy a DS-GVO 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja vagy a DS-GVO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozás automatizált eljárásokkal történik, feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges olyan feladat elvégzéséhez, közérdekű, vagy közhatalmi jogkör gyakorlása során történik, amelyet a felelős személyre ruháztak át, továbbá az adathordozhatósághoz való joguk gyakorlása során a 20. § (1) bekezdése szerint más felelős személyeknek továbbítani kell, amennyiben ez műszakilag megvalósítható, és amennyiben ez nem érinti a jogokat és szabadságokat Az érintett személy az adattovábbításhoz való jogának érvényesítése érdekében bármikor kapcsolatba léphet a linXXnet munkatársával.
 • g) Tiltakozáshoz való jog Minden, a személyes adatok kezelésével érintett személyt megilleti az európai irányelv és a rendelet adója által biztosított joga, sajátos helyzetéből adódó okokból, bármikor a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely 6. cikk (1) bekezdésének e vagy f betűje DS-GVO kifogás benyújtására. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.Tiltakozás esetén a linXXnet a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos indokokat tudunk igazolni, amelyek felülmúlják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy az adatkezelés jogi igények érvényesítését, érvényesítését vagy védelmét szolgálja Ha a linXXnet közvetlen reklámozás céljából személyes adatokat dolgoz fel, az érintettnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak ilyen reklámozás céljából történő kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a linXXnet direkt marketing célú adatkezelés ellen, a linXXnet a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat e célból, továbbá az érintettet sajátos helyzetéből adódó okokból megilleti a joga, amellyel szemben tiltakozni a szóban forgó személyes adatok olyan feldolgozása ellen, amelyet a linXXnet tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célból végez a DS-GVO 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően, kivéve, ha az ilyen adatkezelés a Az érintett a tiltakozási jog gyakorlása érdekében a linXXnet bármely alkalmazottját vagy más munkavállalóját közvetlenül megkeresheti. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az érintett a 2002/58/EK irányelv ellenére is szabadon gyakorolhatja tiltakozási jogát automatizált eszközökkel, műszaki specifikációk felhasználásával.
 • h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást is Minden személyes adatkezeléssel érintett személynek joga van az európai jogalkotó által irányelvekben és rendeletekben biztosított joga arra, hogy ne legyen alávetve kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló, joghatással járó döntésnek. róluk, vagy azt hasonlóan jelentősen befolyásolja, kivéve, ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) olyan uniós vagy tagállami jog miatt, amelyre az adatkezelő tárgya, megengedhető, és jelen jogszabályi rendelkezések megfelelő intézkedéseket tartalmaznak az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmében, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásával születik.az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (1) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a linXXnet megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak és szabadságainak védelme, valamint jogos érdek, amely magában foglalja legalább az adatkezelő emberi beavatkozásához, álláspontja kinyilvánításához és a döntés megtámadásához való jogot. vegye fel a kapcsolatot a feldolgozásért felelős kapcsolattartó munkatársával.
 • i) Hozzájárulás visszavonásának joga az adatvédelmi törvény értelmében Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai jogalkotó által irányelvek és rendeletek alapján a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni Ha az érintett kíván A hozzájárulás visszavonásának jogával élve bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelésért felelős személy munkatársával.

7. A Jetpack for WordPress telepítésére és használatára vonatkozó adatvédelmi előírások

A feldolgozásért felelős személy a Jetpackot integrálta erre a webhelyre. A Jetpack egy WordPress beépülő modul, amely további funkciókat kínál a WordPress-re épített webhely üzemeltetőjének. A Jetpack lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára többek között, hogy áttekintést kapjon az oldal látogatóiról. A látogatottság növelése a kapcsolódó cikkek, kiadványok megjelenítésével, illetve az oldalon található tartalmak megosztásával is lehetséges. Ezenkívül a Jetpack biztonsági funkciókat is beépített, így a Jetpackot használó webhelyek jobban védettek a brutális erőszakkal szemben. A Jetpack emellett optimalizálja és felgyorsítja a weboldalba integrált képek betöltését.

A WordPress Jetpack beépülő moduljának üzemeltetője az Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Az üzemeltető cég a Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA követési technológiáját használja.

A Jetpack cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. Azt, hogy melyek azok a cookie-k, már fentebb elmagyaráztuk. A feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett, és a jetpack komponenst integráló weboldal egyes oldalainak minden egyes felhívásakor az érintett személy informatikai rendszerén lévő internetböngésző automatikusan felszólításra kerül a megfelelő jetpack komponens, amely elemzési célból adatokat gyűjt, amelyeket elküld az Automatticnak. Ennek a technikai folyamatnak a részeként az Automattic olyan adatokra tesz szert, amelyeket később felhasznál a webhelylátogatások áttekintésének elkészítéséhez. Az így megszerzett adatok az adatkezelésért felelős személy weboldalát meglátogató érintett magatartásának elemzésére szolgálnak, és a weboldal optimalizálása céljából kerülnek kiértékelésre. A Jetpack komponensen keresztül gyűjtött adatokat nem használjuk fel az érintett azonosítására az érintett külön kifejezett hozzájárulása nélkül. A Quantcast is tudomást szerez az adatokról. A Quantcast ugyanazokra a célokra használja fel az adatokat, mint az Automattic.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat állítson be a fent már leírtak szerint, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy az Automattic/Quantcast cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerében. Ezenkívül az Automattic által már beállított sütik bármikor törölhetők az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van tiltakozni és megakadályozni a Jetpack cookie által generált adatok gyűjtését a jelen weboldal használatával, valamint ezen adatok Automattic/Quantcast általi feldolgozásával kapcsolatban. Ehhez az érintettnek meg kell nyomnia a leiratkozás gombot a https://www.quantcast.com/opt-out/ link alatt, amely egy letiltási cookie-t állít be. A tiltakozással beállított opt-out cookie-t az érintett által használt informatikai rendszer tárolja. Ha az érintett rendszerében lévő cookie-k tiltakozást követően törlődnek, az érintettnek újra meg kell hívnia a linket, és új letiltási cookie-t kell beállítania.

Az opt-out cookie beállításával azonban fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelő weboldalait már nem lehet teljes egészében az érintett személy számára használni.

Az Automattic vonatkozó adatvédelmi szabályzata a https://automattic.com/privacy/ oldalon érhető el. A Quantcast vonatkozó adatvédelmi szabályzata a https://www.quantcast.com/privacy/ címen érhető el.

8. Adatvédelmi előírások a Matomo alkalmazásához és használatához

A vezérlő integrálta a Matomo komponenst ezen a weboldalon. A Matomo egy nyílt forráskódú szoftver eszköz az internetes elemzéshez. Az internetes elemzés a webhelyek látogatói viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtése, összegyűjtése és értékelése. Egy internetes elemző eszköz adatokat gyűjt többek között arról, hogy az érintett weboldal melyik weboldalról érkezett egy weboldalra (úgynevezett hivatkozó), a weboldal melyik oldalain volt elérhető, illetve milyen gyakran és mennyi ideig nézték meg az aloldalt. Az internetes elemzést elsősorban egy weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A szoftvert a feldolgozásért felelős személy szerverén üzemeltetik, az adatvédelmi törvényekre érzékeny naplófájlokat csak ezen a szerveren menti el.

A Matomo komponens célja a webhelyünk látogatói elemzése. Az adatkezelő a megszerzett adatokat és információkat többek között a weboldal használatának felmérésére használja annak érdekében, hogy online jelentéseket készítsen, amelyek bemutatják a weboldalunkon zajló tevékenységeket.

A Matomo cookie-t helyez az érintett információtechnológiai rendszerére. A sütik ismertetését már fentebb kifejtettük. A süti beállításával képesek elemezni weboldalunkat. A weboldal egyes oldalainak minden egyes megnyitásakor az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészőjét a Matomo összetevő automatikusan felszólítja az adatok továbbítására szerverünkre online elemzés céljából. E műszaki folyamat részeként megismerjük a személyes adatok, például az érintett személy IP-címét, amely többek között segít a látogatók és a kattintások származásának nyomon követésében.

A sütik a személyes adatok tárolására szolgálnak, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helye és a webhelyünk látogatásainak gyakorisága. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett internetkapcsolatának IP-címét, továbbítjuk szerverünkre. Tároljuk ezeket a személyes adatokat. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik személyeknek.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja, hogy webhelyünk a cookie-kat a fentiekben ismertetett módon állítsa be, a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Matomo cookie-t helyezzen el az érintett személy információs technológiai rendszerébe. Ezenkívül egy, a Matomo által már beállított süti bármikor törölhető egy internetes böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van kifogásolni és megakadályozni a Matomo által generált és a jelen weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtését. Ehhez az érintettnek be kell állítania a „Do Not Track” beállítást a böngészőjében.

Az opt-out cookie beállításával azonban fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelő weboldalait már nem lehet teljes egészében az érintett személy számára használni.

További információk és a Matomo alkalmazandó adatvédelmi szabályzata megtalálható a https://matomo.org/privacy/ oldalon.

9. Beépülő modulok és beágyazott szolgáltatások és tartalom

Funkcionális és tartalmi elemeket építünk be online ajánlatunkba, amelyeket a megfelelő szolgáltatóik szervereitől (a továbbiakban: „harmadik fél szolgáltatók”) szerzünk be. Ez lehet például grafika, videó vagy közösségi média gomb, valamint hozzájárulás (a továbbiakban egységesen „tartalom”).

Az integráció mindig feltételezi, hogy a tartalom harmadik féltől származó szolgáltatói feldolgozzák a felhasználó IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat a böngészőjükbe. Ezért a tartalom vagy funkciók megjelenítéséhez szükség van az IP -címre. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmat használjunk, amelynek szolgáltatói csak az IP -címet használják a tartalom szállítására. Harmadik féltől származó szolgáltatók statisztikai vagy marketing célokra is használhatnak úgynevezett pixelcímkéket (láthatatlan grafika, más néven „webes jelzők”). A „pixelcímkék” felhasználhatók olyan információk értékelésére, mint például a látogatói forgalom a webhely oldalain. Az álneves információk a felhasználó eszközén cookie -kban is tárolhatók, és többek között technikai információkat tartalmaznak a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozni kívánt webhelyekről, a látogatás idejéről és az online ajánlatunk használatával kapcsolatos egyéb információkról. , valamint más forrásokból származó ilyen információkhoz kapcsolódnak.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Ha a felhasználók hozzájárulását kérjük harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználói adatokat jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek) alapján kezeljük. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmet a jelen adatvédelmi nyilatkozatban található, a cookie-k használatára vonatkozó információkra is.

Facebook beépülő modulok és tartalom: Partnerünk a Facebook Ireland Ltd.-vel. az „Eseményadatok” továbbítása (de nem további feldolgozása) részeként történő gyűjtéséért vagy fogadásáért, amelyet a Facebook a Facebook közösségi bővítményeivel (és a tartalom beágyazási funkcióival) gyűjt, amelyek az online ajánlatunkban vagy a továbbítása az alábbi célokra, egyetemlegesen felelős: a) a felhasználó feltételezett érdekeinek megfelelő tartalom és rekláminformáció megjelenítése; b) Kereskedelmi és tranzakciós üzenetek kézbesítése (pl. felhasználók megszólítása a Facebook Messengeren keresztül); c) A hirdetések megjelenítésének javítása, a funkciók és tartalmak személyre szabása (pl. annak felismerhetőségének javítása, hogy feltehetően mely tartalom vagy hirdetési információ felel meg a felhasználók érdekeinek). Külön megállapodást kötöttünk a Facebookkal („Felelős Melléklet”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), amely különösen azt szabályozza, hogy a Facebooknak milyen biztonsági intézkedéseket kell betartania (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), és amelyben a Facebook hozzájárult az érintett jogainak teljesítéséhez (azaz a felhasználók például közvetlenül a Facebooknak küldhetnek információkat vagy törlési kérelmeket). Megjegyzés: Ha a Facebook méréseket, elemzéseket, jelentéseket bocsát rendelkezésünkre (amelyek összesítettek, azaz nem tartalmaznak információt az egyes felhasználókról, és számunkra anonimok), akkor ez a feldolgozás nem közös felelősség keretein belül, hanem alapon történik. rendelésfeldolgozási szerződés („Adatfeldolgozási feltételek”). https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), az „Adatbiztonsági feltételek” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), valamint az Egyesült Államokban történő, általános szerződési kikötések alapján végzett feldolgozás tekintetében ("Facebook-EU adattovábbítási kiegészítés, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). A Facebookkal kötött megállapodások nem korlátozzák a felhasználók jogait (különösen a tájékoztatáshoz, a törléshez, a kifogáshoz és az illetékes felügyeleti hatósághoz benyújtott panaszokhoz).

 • A kezelt adatok típusai: használati adatok (pl. meglátogatott webhelyek, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), eseményadatok (Facebook) ("eseményadatok" olyan adatok, amelyeket pl. pixeleket (alkalmazásokon vagy egyéb módon) továbbíthatunk a Facebooknak, és emberekre vagy tevékenységeikre vonatkozhatnak; Az adatok közé tartoznak például a webhelyek látogatásáról, a tartalommal való interakcióról, a funkciókról, az alkalmazások telepítéséről, a termékek vásárlásáról, stb.; az eseményadatok feldolgozása a tartalmi és hirdetési információk célcsoportjainak kialakítása érdekében történik (egyéni közönség); az eseményadatok nem tartalmazzák a tényleges tartalmat (például az írott megjegyzéseket), nem tartalmazzák a bejelentkezési adatokat és a kapcsolatfelvételi adatokat (azaz nincsenek nevek , e-mail címek és telefonszámok).A rendezvény adatait a Facebook legfeljebb két év elteltével törli, a belőlük kialakult célcsoportokat Facebook fiókunk törlésével ntos).
 • Érintett személyek: felhasználók (pl. weboldal látogatói, online szolgáltatások felhasználói).
 • Az adatkezelés céljai: Online kínálatunk és felhasználóbarátság biztosítása, szerződéses szolgáltatás és ügyfélszolgálat biztosítása.
 • Jogalap: Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés S. 1 lit. f.).

Használt szolgáltatások és szolgáltatók:

 • Facebook-bővítmények és tartalom: Facebook közösségi beépülő modulok és tartalom – Idetartozhatnak olyan tartalmak, mint a képek, videók vagy szövegek és gombok, amelyekkel a felhasználók tartalmat oszthatnak meg ebből az online ajánlatból a Facebookon belül. A Facebook közösségi bővítmények listája és megjelenése itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; Szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, anyavállalat: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; webhely: https://www.facebook.com; Adat védelem: https://www.facebook.com/about/privacy; Ellenzéki lehetőség (opt-out): Hirdetések beállításai: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

10. A feldolgozás jogalapja

6. cikk I lit. a DS-GVO szolgál egyesületünk jogalapjaként olyan adatkezelési műveletekhez, amelyekhez meghatározott adatkezelési célból hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett szerződő fele, mint például az áruszállításhoz vagy más szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges adatkezelési műveletek esetében, feldolgozása a GDPR 6. cikke I b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Ha egyesületünkre olyan jogszabályi kötelezettség vonatkozik, amely személyes adatok kezelését írja elő, például adókötelezettség teljesítése, az adatkezelés a GDPR 6. cikk I c) pontján alapul. Ritka esetekben a személyes adatok kezelése az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében válhat szükségessé. Ez a helyzet például akkor, ha egy látogató cégünknél megsérülne, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit át kellene adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás a GDPR 6. cikkének I d. szakaszán alapulna. Végső soron a feldolgozási műveletek a GDPR 6. cikkének f) pontján alapulhatnak. Ezen a jogalapon alapulnak azon adatkezelési műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ha az adatkezelés társaságunk vagy harmadik személy jogos érdekének védelme érdekében szükséges, feltéve, hogy az érintett személy érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságai érintettek nem érvényesülnek. Az ilyen adatfeldolgozási műveletek különösen azért engedélyezettek számunkra, mert ezeket az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette. E tekintetben arra az álláspontra helyezkedett, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett a felelős személy ügyfele (DS-GVO, 47. preambulumbekezdés, 2. mondat).

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogos érdekek, amelyeket az adatkezelő vagy egy harmadik fél követ

A 6 X. cikk szerinti személyes adatok feldolgozása. A DS-GMO a mi jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden munkatársunk és részvényeseink javára végezzük.

12. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a megfelelő törvényes megőrzési időszak. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, ha már nem kötelesek a szerződés teljesítésére vagy szerződés megkötésére.

13. A személyes adatok szolgáltatására vonatkozó jogi vagy szerződéses rendelkezések; A szerződés megkötésének szükségessége; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ellátás elmaradásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. adójogszabályok), vagy szerződéses szabályozásból is fakadhat (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információ). Néha szükséges lehet egy szerződés megkötése, hogy az érintett személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, amelyeket ezután nekünk kell feldolgoznunk. Például az érintett köteles személyes adatokat megadni számunkra, ha egyesületünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettel a szerződés nem köthető meg. Mielőtt az érintett személyes adatokat adna át, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot egyik alkalmazottunkkal. Munkatársunk eseti alapon tisztázza az érintettel, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy az a szerződés megkötéséhez szükséges, fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége és ennek következményei lennének, ha a személyes adatokat nem adnák meg.

14. Automatizált döntéshozatal megléte

Természetesen nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt, profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot a DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH adatvédelmi nyilatkozat-generátora hozta létre, amely Külső adatvédelmi tisztviselő, Ingolstadt aktív, a IT és adatvédelmi jog Christian Solmecke ügyvéd teremtett.

 

Lapozzon a lap tetejére