Informacje dla przybywających uchodźców/Informacje dla uchodźców/Інформація для біженців

Można przewidzieć, że uciekający Ukraińcy w UE otrzymają tak zwany „status ochrony czasowej”. W czwartek 3, 22 marca Rada podejmie decyzję w sprawie dyrektywy o ochronie tymczasowej (Dyrektywa o ochronie tymczasowej 2001/55/WE) na wniosek Komisji Europejskiej.
Ukraińcy otrzymaliby wówczas automatycznie ochronę na 1 rok, którą można następnie przedłużyć o 6 miesięcy do 3 lat. Oznacza to, że osoby poszkodowane nie muszą ubiegać się o azyl i mają prawo do świadczeń socjalnych oraz dostępu do pracy zarobkowej. 
Złożenie wniosku o azyl byłoby początkowo zbędne, ale nie wykluczone. 
Osoby poszkodowane nie muszą najpierw panikować i mogą skontaktować się z centrum powitalnym miasta Lipsk: https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-integration/willkommenszentrum.
Miasto Lipsk utworzyło również własną stronę „Pomoc dla Ukrainy” poświęconą temu tematowi: https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-integration/ukraine-hilfe/
 
 
Informacje dla przybywających uchodźców
Można przewidzieć, że uciekający Ukraińcy w UE otrzymają tak zwany „status ochrony czasowej”. W czwartek 3, 22 marca Rada podejmie decyzję w sprawie dyrektywy o ochronie tymczasowej (Dyrektywa o ochronie tymczasowej 2001/55/WE).
Ukraińcy otrzymaliby wówczas automatycznie ochronę na 1 rok, którą można następnie przedłużyć o 6 miesięcy do 3 lat. Oznacza to, że osoby poszkodowane nie muszą ubiegać się o azyl i mają prawo do świadczeń socjalnych oraz dostępu do zatrudnienia.
Złożenie wniosku o azyl byłoby początkowo zbędne, ale nie wykluczone. Osoby poszkodowane nie muszą najpierw panikować i mogą skontaktować się z centrum powitalnym miasta Lipsk: https://english.leipzig.de/youth-family-and-community/foreign-nationals-and-migrants/welcome-centre-leipzig.
Miasto Lipsk uruchomiło również dedykowaną witrynę „Pomoc dla Ukrainy”: https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-integration/ukraine-hilfe/
I Więcej informacji o pobycie w Niemczech dla osób uciekających z Ukrainy są dostępne na blogu Jule.
 
Передбачається, що українцям, які їдуть до ЄС, буде надано так званий „STATус тимчасового захисту”. У четвер, 3 Березня, рада єс буде вирішувати щодо директиви про тимчасовий захист 2001/55 / ​​WE на основі циропопо
У разі прийнятя цього рішеня, українці автоматично отримають право на перебування в країнах ЄС на 1 р. Це означає, що їм не доведеться просити притулку, і вони матимуть право на соціальну допомогу та дочст.
Таким чином, подання прохання про надання притулку в такій ситуації необов'язковим, ale не туації
Ті, кого заторкнула ця ситуації, можуть звернутися до Centrum powitalne міста Лейпцига: https://english.leipzig.de/youth-family-and-community/foreign-nationals-and-migrants/welcome-centre-leipzig.
Mісто Лейпциг також запустило спеціальний сайт «Допомога Україні»: https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-integration/ukraine-hilfe/dopomoga-ukrajini
А додаткова інформація про проживання в Німеччині для тих, хто втікає з України, доступна в блозі від «Jule».
Przewiń do góry