Declarație de confidențialitate

Suntem foarte încântați că sunteți interesat. Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru noi. Utilizarea paginilor de internet ale linXXnet este practic posibilă fără nicio indicare a datelor personale. Cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei în cauză.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate este întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările specifice țării privind protecția datelor. aplicabil linXXnet. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, compania noastră dorește să informeze publicul despre tipul, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le utilizăm și le procesăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile la care au dreptul prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor.

În calitate de operator responsabil de prelucrare, linXXnet a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție posibilă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot avea, în general, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită datele personale în moduri alternative, de exemplu prin telefon.

1. Definiții

Declarația de protecție a datelor a linXXnet se bazează pe termenii folosiți de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră de protecție a datelor ar trebui să fie lizibilă și de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm în prealabil termenii folosiți.

Înregistrează-te în dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

 • a) Date cu caracter personal Datele personale sunt orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”). O persoană fizică este considerată identificabilă dacă, direct sau indirect, în special prin atribuirea unui identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la una sau mai multe caracteristici speciale, expresia se poate identifica identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice.
 • b) persoana vizată Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de operatorul de date.
 • c) PrelucrarePrelucrarea este orice proces desfășurat cu sau fără ajutorul unor procese automate sau orice astfel de serie de procese în legătură cu datele personale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, aranjarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, Utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, distribuție sau orice altă formă de punere la dispoziție, potrivire sau legare, restricție, ștergere sau distrugere.
 • d) Restricționarea prelucrării Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a restrânge prelucrările viitoare ale acestora.
 • e) ProfilingProfiling reprezintă orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special aspecte legate de performanța în muncă, situația economică, sănătatea analiza sau prezicerea preferințelor personale ale acelei persoane fizice. , interese, fiabilitate, conduită, locație sau relocare.
 • f) PseudonimizarePseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care asigură că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 • g) Persoana responsabilă sau responsabilă pentru prelucrare. Responsabil sau responsabil pentru prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea, instituția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt specificate de dreptul Uniunii sau de legislația statelor membre, persoana responsabilă sau criteriile specifice pentru numirea sa pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul statelor membre.
 • h) Procesor Procesorul este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele persoanei responsabile.
 • i) Destinatar Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu un terț. Cu toate acestea, autoritățile care pot primi date cu caracter personal în contextul unui anumit mandat de investigare în temeiul dreptului Uniunii sau al statelor membre nu sunt considerate destinatari.
 • j) Terț Terțul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub responsabilitatea directă a operatorului sau a împuternicitului, sunt autorizate să prelucreze datele personale.
 • k) Consimțământ Consimțământul este orice expresie de voință dată în mod voluntar de persoana vizată într-un mod informat și fără echivoc pentru cazul specific, sub forma unei declarații sau a unei alte acțiuni afirmative clare, prin care persoana vizată indică că își dă consimțământul la prelucrarea datelor personale. datele care le privesc datele sunt de acord.

2. Numele și adresa persoanei responsabile de prelucrare

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Caracter ist:

linXXnet eV

Julian Nagel

Brandstrasse 15

04277 Leipzig

Germania

Tel .: 03413081199

E-mail: kontakt@linxxnet.de

Site: www.linxxnet.de

3. Cookie-urile

Paginile de internet ale linXXnet folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate și salvate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Zahrreiche Internetseiten și Server verwenden Cookie-uri. Cookie-urile cookie sunt cookie-ID. Eine Cookie-ID conține codurile cookie ale cookie-urilor. Sie besteht aus einer Zeichenfolg la, durch welche Internetseite und dem Server konkrete Internetbrows este zugeordnet werden können, Cookie gespeichert das wurde in den. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Serveren, den individuellen. E bestimmt este Internetbrows kann über die Eindeutig Cookie-ID wiedererkannt identifiziert und werden.

Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Cookie-können die Detalii und eines mittels Angebot auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookie-urile ermöglich Uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkenn asta. Wiedererkennung Zweck es dieser ist, den die Verwendung Nutzern zu unserer Internetseite erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, spune Cookie-urile verwendet, muss nicht beispielsweis bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingebunden că, Weil diese von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegt Cookie übernommen wird. weiteres module cookie Ein Beispiel ist das eines Warenkorbes im Online-Shop. Merkt die sich der Online-Shop Artikel, die ein în den Warenkorb gelegt K Virtuell linie, über ein Cookie.

Die betroffen până Persona kann durch die Setzung Cookies unsere Internetseite von einer jederzeit mittels entsprechenden und Damit der Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech asta. können Cookies feriga jederzeit gesetzt bereits über einen oder andere Internetbrows Softwareprogram pe werden gelöscht. Dies ist în allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert mor până la betroffen Persoana Setzung die von dem cookie-uri în genutzten Internetbrows este, de la alle nicht Sind Unter Umständen Funktionen unsere Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Colectarea datelor și informațiilor generale

Site-ul web al linXXnet colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când site-ul web este accesat de o persoană afectată sau de un sistem automatizat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare accesează site-ul nostru web (așa-numitul referrer), (4) sub-site-urile web, care sunt accesate printr-un sistem de acces pe site-ul nostru web pot fi controlate, (5) data și ora accesului la site-ul web, (6) o adresă de protocol Internet (adresă IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) alte date și informații similare utilizate pentru a preveni amenințările în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când se utilizează aceste date și informații generale, linxxnet nu trage nicio concluzie despre persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) să livreze corect conținutul site-ului nostru web, (2) să optimizați conținutul site-ului nostru web și publicitatea pentru acesta, (3) să asigure funcționalitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei. de pe site-ul nostru web și (4) pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru aplicarea legii în cazul unui atac cibernetic. Aceste date și informații colectate în mod anonim sunt, prin urmare, evaluate de noi, pe de o parte, din punct de vedere statistic și, de asemenea, cu scopul de a crește protecția datelor și securitatea datelor în compania noastră, pentru a asigura în cele din urmă un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană afectată.

5. Ștergerea de rutină și blocarea datelor cu caracter personal

Der für die Verarbeitung verantwortlich la verarbeitet sub speichert personenbezog până la Daten der betroffen Perso nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern moare durch den Europäische Richtlinien- sub Verordnungsgeb oder einen Anderen Gesetzgeb coboară Gesetz oder din Vorschriften, welche für der die Verarbeitung verantwortlich la unterliegt, vorgeseh wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder eine läuft vom Europäische Richtlinien- sub Verordnungsgeb oder einem anderen zuständig care este Gesetzgeb vorgeschrieb până la Speicherfrist UE werden die personenbezogen Daten routinemäßig sub entsprechend de Gesetzliche Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

6. Drepturile persoanei vizate

 • a) Dreptul la confirmare Orice persoană vizată are dreptul acordat de către directivă și autoritatea europeană de reglementare de a solicita confirmare de la persoana responsabilă cu prelucrarea dacă datele cu caracter personal care le privesc sunt în curs de prelucrare. Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la confirmare, poate contacta oricând un angajat al operatorului de date.
 • b) Dreptul la informare Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directiva europeană și emitentul de reglementări de a primi informații gratuite despre datele cu caracter personal stocate despre ea și o copie a acestor informații de la persoana responsabilă de prelucrare la orice timp. De asemenea, legiuitorul european pentru directive și reglementări a acordat persoanei vizate acces la următoarele informații:
  • die Verarbeitungszwecke
  • die Categoria personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
  • Categoriile vor muri Empfänger oder von Empfängern, gegenüber numit offengelegt Worden sind die Daten personenbezogen werden offengelegt noch oder, insbesondere bei Empfängern în Drittländern oder bei internationalen Organisationen
  • Geplant cade möglich die Dauer, die für die Daten personenbezogen werden gespeichert, oder, cade diese nicht möglich ist, die dieser Kriterien für die Dauer Festlegung
  • bestehen oder eines Rechts auf das Löschung Berichtigung der sie auf oder Betreff decât personenbezogen Dat Einschränkung Verarbeitung der durch den gegen diese verantwortlich Widerspruchsrechts Verarbeitung eines oder
  • das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
  • wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Persoana care a efectuat acest lucru: Toate informațiile furnizate de către Herkunft der Laten
  • das bestehen einer Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich profilat gemäß Artikel 22 abs.xnumx und 1 DS-GVO und - zumindest în Diesen Fallen - über die Detalii aussagekräftig involviert Logik sowie die Tragweite und die angestrebt Auswirkung einer derartig VERARBEITUNG für die betroffen Persoana principală

  der Steht Ferne betroffen Perso ein zu Auskunftsrecht darüb, ob ein Drittland personenbezog moment și până Eine Daten oder Organizația Internaționala übermittelt momentul wurden. Sofer moare der Fall ist, der steht betroffen Perso, astfel im übrig das zu Recht, Auskunft die über geeignet Garanție im Übermittlung mit der Context zu erhalten.

  Möchte dieses eine supapă persoană betroffen Auskunftsrecht în Anspruch nehmen, Kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer blănii jederzeit des die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

 • c) Dreptul la rectificare Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directiva europeană și autoritatea de reglementare de a cere corectarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte care o privesc. În plus, persoana vizată are dreptul, ținând cont de scopurile prelucrării, să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete - tot prin intermediul unei declarații suplimentare.Dacă persoana vizată dorește să își exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate contacta un angajat al contactului persoana responsabilă cu prelucrarea.
 • d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de către autoritatea europeană de reglementare și de reglementare de a cere persoanei responsabile să ștergă imediat datele cu caracter personal care o privesc, cu condiția uneia dintre următoarele: Se aplică motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:
  • Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben orer sonne Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
  • Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, die die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 este un DS-GVO sau Art. 9 Abs. 2 este un sistem DS-GVO, care nu este folosit și nu este destinat pentru verificarea funcționării.
  • Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 1 DS-Eun, vasal und es keine vorrangig berechtigt în Gran für die Verarbeitung vor, die oder pana betroffen Persoana legt Art gemäß. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
  • Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
  • Die Löschung ist der Daten zur Erfüllung personenbezogen rechtlich Verpflichtung einer oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat Unionsrecht erforderlich, der dem verantwortlich la unterliegt.
  • Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

  Dacă se aplică unul dintre motivele de mai sus și o persoană în cauză dorește ca datele personale stocate de noi să fie șterse, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al persoanei responsabile de prelucrare. Angajatul linXXnet se va asigura că cererea de ștergere este îndeplinită imediat.

  În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către linXXnet și asociația noastră, în calitate de persoană responsabilă, este obligată să șteargă datele cu caracter personal în conformitate cu Art. 17 alin.1 DS-GVO, linXXnet va lua măsurile corespunzătoare, inclusiv cele tehnice, luând în considerare să țină cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare să informeze alți operatori de date care prelucrează datele cu caracter personal publicate că persoana vizată a solicitat acestor ceilalți operatori de date să șteargă toate linkurile către aceste date cu caracter personal sau copiile sau replicările acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Angajatul linXXnet va aranja necesarul în cazuri individuale.

 • e) Dreptul la restricționarea prelucrării Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de către autoritatea europeană de reglementare și directive de a cere restrângerea prelucrării de la persoana responsabilă dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
  • Die der Richtigkeit personenbezogen von der wird Dat betroffen Persoanei bestrit, und zwar für eine Daur, die es dem verantwortlich ermöglicht, die der Richtigkeit zu personenbezogen Dat überprüfen.
  • Unrechtmäßig Die Verarbeitung ist, die betroffen personenbezogen Persoanei principal lehnt die Daten der Löschung verlangte stattdess ab und die Nutzung der Einschränkungen der personenbezogen Daten.
  • Der verantwortlich să moară benötigt Daten für die personenbezogen că Zweck der Verarbeitung Länger nicht, die sie jedoch betroffen până când persoana zur benötigt Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüch asta.
  • Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 und es steht noch nicht fest eingelegt DS-GVO, die ob în Gran berechtigt des verantwortlich numit gegenüber der betroffen überwieg a Persoanei.

  Dacă una dintre condițiile de mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate la linXXnet, poate contacta oricând un angajat al operatorului de date. Angajatul linXXnet va aranja restrângerea prelucrării.

 • f) Dreptul la transferabilitatea datelor Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directiva și emitentul de reglementări europene de a primi datele cu caracter personal care o privesc, pe care persoana în cauză le-a furnizat unei persoane responsabile, într-un mod structurat, comun. și format care poate fi citit de mașină. De asemenea, aveți dreptul de a transmite aceste date către o altă persoană responsabilă, fără a împiedica persoana responsabilă căreia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a DS-GVO sau Art. 9 alin. 2 lit. a DS-GVO sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. b DS-GVO și prelucrarea se realizează prin proceduri automate, cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care este de interes public sau are loc în exercițiul autorității oficiale, care a fost transferată persoanei responsabile.De asemenea, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu Art. 20 alin., să fie transmise altor persoane responsabile, în măsura în care aceasta este fezabilă din punct de vedere tehnic și în măsura în care aceasta nu afectează drepturile și libertățile ale căror persoane sunt afectate.Pentru a-și exercita dreptul la transferul datelor, persoana vizată poate contacta oricând un angajat al linXXnet.
 • g) Dreptul la opoziție Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de către directivă și reglementare europeană, din motive ce decurg din situația sa particulară, în orice moment împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, care are la bază Art. 6 alin. 1 lit. e sau f DS-GVO pentru a formula o întâmpinare. Acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi. În cazul unei obiecții, linXXnet nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.În cazul în care linXXnet prelucrează date cu caracter personal în scopul efectuării de publicitate directă, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de reclame. Acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociată cu o astfel de publicitate directă. În cazul în care persoana vizată se opune linXXnet la prelucrarea în scopuri de marketing direct, linXXnet nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.În plus, persoana vizată are dreptul, din motive ce decurg din situația sa particulară, față de care să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în cauză, care se desfășoară la linXXnet în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu Art. 89 alin.1 DS-GVO, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interesul public.Pentru exercitarea dreptului de opozitie, persoana vizata poate contacta direct orice angajat al linXXnet sau alt angajat. În legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, persoana vizată este, de asemenea, liberă, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, să își exercite dreptul de a se opune prin mijloace automate folosind specificații tehnice.
 • h) Deciziile automatizate în cazuri individuale inclusiv profilarea Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european ca directivele și reglementările să nu fie supusă unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată - inclusiv profilare - care are efect juridic asupra acestora sau o afectează în mod similar în mod semnificativ, cu excepția cazului în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operator sau (2) datorită dreptului Uniunii sau al statului membru căruia operatorul este subiect, este permis și aceste prevederi legale conțin măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) sunt luate cu acordul expres al persoanei vizate. În cazul în care decizia (1)necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, linXXnet va implementa măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interese legitime, care include cel puțin dreptul de a obține intervenția umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.Dacă persoana vizată dorește să-și exercite drepturi cu privire la deciziile automatizate, aceasta poate contactați un angajat al persoanei de contact persoana responsabilă de procesare.
 • i) Dreptul de a retrage consimțământul conform legislației privind protecția datelor Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european pentru directive și reglementări de a revoca oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.Dacă persoana vizată dorește să să-și exercite dreptul de a retrage consimțământul, poti să contactezi în orice moment un angajat al persoanei responsabile de prelucrare.

7. Reglementări de protecție a datelor pentru implementarea și utilizarea Jetpack pentru WordPress

Persoana responsabilă de procesare a integrat Jetpack pe acest site web. Jetpack este un plugin WordPress care oferă funcții suplimentare operatorului unui site web construit pe WordPress. Jetpack permite operatorului site-ului, printre altele, să obțină o imagine de ansamblu asupra vizitatorilor site-ului. De asemenea, este posibilă creșterea numărului de vizitatori prin afișarea de articole și publicații conexe sau prin posibilitatea de a partaja conținut pe site. În plus, caracteristicile de securitate sunt încorporate în Jetpack, astfel încât un site web care utilizează Jetpack este mai bine protejat împotriva atacurilor cu forță brută. De asemenea, Jetpack optimizează și accelerează încărcarea imaginilor integrate în site.

Compania de operare a pluginului Jetpack pentru WordPress este Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, SUA. Compania de operare folosește tehnologia de urmărire de la Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, SUA.

Jetpack setează un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de persoana responsabilă cu prelucrarea și pe care a fost integrată o componentă jetpack, browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei în cauză este solicitat automat de către componenta jetpack respectivă pentru a colecta date în scopuri de analiză care urmează să fie trimise către Automattic. Ca parte a acestui proces tehnic, Automattic primește informații despre datele care sunt ulterior utilizate pentru a crea o imagine de ansamblu asupra vizitelor site-ului web. Datele obtinute in acest mod sunt folosite pentru a analiza comportamentul persoanei in cauza care a accesat site-ul web al persoanei responsabile de prelucrare si sunt evaluate in scopul optimizarii site-ului. Datele colectate prin componenta Jetpack nu vor fi utilizate pentru a identifica persoana vizată fără a obține mai întâi un consimțământ expres separat de la persoana vizată. Quantcast devine, de asemenea, conștient de date. Quantcast folosește datele în aceleași scopuri ca Automattic.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web, așa cum este deja descris mai sus, în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare în browser-ul de internet utilizat și, astfel, poate opune permanent setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Automattic/Quantcast să seteze un cookie pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei în cauză. În plus, cookie-urile deja setate de Automattic pot fi șterse în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are opțiunea de a se opune și de a împiedica colectarea datelor generate de cookie-ul Jetpack referitoare la utilizarea acestui site web și prelucrarea acestor date de către Automattic/Quantcast. Pentru a face acest lucru, persoana în cauză trebuie să apese butonul de renunțare de sub link-ul https://www.quantcast.com/opt-out/, care setează un cookie de renunțare. Cookie-ul de renunțare setat cu obiecția este stocat pe sistemul informatic utilizat de persoana vizată. Dacă cookie-urile din sistemul persoanei vizate sunt șterse după o obiecție, persoana vizată trebuie să apeleze din nou linkul și să seteze un nou cookie de renunțare.

Cookie-uri de tip „Out-Out-Cookies” și alte bucăți de mușchi, care se vorbește de la internet și se vor vinde în mai multe ori Persoană care nu va fi disponibilă.

Reglementările aplicabile privind protecția datelor ale Automattic sunt disponibile la https://automattic.com/privacy/. Politica de confidențialitate aplicabilă a Quantcast este disponibilă la https://www.quantcast.com/privacy/.

8. Reglementări privind protecția datelor pentru implementarea și utilizarea Matomo

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieer Internetseite die Komponente Matomo integriert. Matomo iste Open-Source-Softwaretool zur Web-Analyze. Web-Analyze este Erhebung, Sammlung și Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyze-Tool efasster unter anderem Daten darber, von welcher Internetseite eine betroffene Persoană prin internetseite gekommen ist (sogenannter Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und for forcheter wwe neterse. Eine Web-Analyze wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseit și zur Kosten-Nutzen-Analyze von Internetwerbung eingesetzt.

Software-ul de programare de serviciu pentru a face mai mult timp, pentru a vă lăsa pe server.

Der Zweck der Matomo-Komponente ist die Analize der Besucherströme au unserer Internetseite. Der für Die Verarbeitung Verantwortliche nutzt die gewonnenen Daten and Informationen unter anderem dazu, die Nutzung dieser Internetseite auszuwerten, Online-Reports, welche die Aktivitäten onseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen.

Matomo setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Persoana. Cookies was sind, wurde oben bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird uns eine Analiza der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseird wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Persoane automatizate durch die Matomo-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analizați un server nevăzut zu übermitteln. Im Rahmen moare tehnolog Verfahrens erhalten wir Kenntnis über personenbezogene Daten, Wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die unser anderem dazu dient, die Herkunft der Besucher and Klicks nachzuvollziehen.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ​​ein Zugriff ausging and die Häufigkeit der Besuche auf unserer Internetseite gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese keepenbeenogen Daten, Einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Persoană genutzten Internetanschlusses, un server nevăzut übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch uns gespeichert. Wir geben diese personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter.

Die betroffene Persoanele pot fi setate de cookie-uri pentru a nu mai avea acces la Internet, și-au obținut mai mult, și-a-menitele și-a-ntâlnit întreprinderile. Eine solche Einstellung des genutzten Internet browsers würde auch verhindern, dass Matomo ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Persoana setzt. Zudem kann ein von Matomo bereits gesetzter Cookie jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Software Programgram gelöscht werden.

În plus, persoana vizată are opțiunea de a se opune și de a împiedica colectarea datelor generate de Matomo și legate de utilizarea acestui site web. Pentru a face acest lucru, persoana în cauză trebuie să seteze „Nu urmări” în browserul său.

Cookie-uri de tip „Out-Out-Cookies” și alte bucăți de mușchi, care se vorbește de la internet și se vor vinde în mai multe ori Persoană care nu va fi disponibilă.

Mai multe informații și reglementările aplicabile Matomo privind protecția datelor pot fi găsite la https://matomo.org/privacy/.

9. Pluginuri și caracteristici încorporate și conținut

Încorporăm elemente funcționale și de conținut în oferta noastră online care sunt obținute de la serverele furnizorilor lor respectivi (denumiți în continuare „furnizori terți”). Acestea pot fi, de exemplu, grafică, videoclipuri sau butoane de social media, precum și contribuții (denumite în continuare în mod uniform „conținut”).

Integrarea presupune întotdeauna că furnizorii terți ai acestui conținut procesează adresa IP a utilizatorului, deoarece fără adresa IP nu ar putea trimite conținutul către browserul lor. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru afișarea acestui conținut sau funcții. Ne străduim să folosim numai conținut ai cărui furnizori respectivi folosesc doar adresa IP pentru a livra conținutul. Furnizorii terți pot utiliza, de asemenea, așa-numitele etichete pixel (grafică invizibilă, cunoscute și sub numele de „semnalizatoare web”) în scopuri statistice sau de marketing. „Etichetele pixelilor” pot fi utilizate pentru a evalua informații precum traficul vizitatorilor de pe paginile acestui site web. Informațiile pseudonime pot fi, de asemenea, stocate în cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului și conțin, printre altele, informații tehnice despre browser și sistemul de operare, site-urile web la care se face referire, ora vizitei și alte informații despre utilizarea ofertei noastre online , precum și legătura cu astfel de informații din alte surse.

Note privind temeiurile legale: Dacă le cerem utilizatorilor consimțământul pentru utilizarea unor furnizori terți, temeiul legal pentru prelucrarea datelor este consimțământul. În caz contrar, datele utilizatorului sunt prelucrate pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru servicii eficiente, economice și prietenoase cu destinatarul). În acest context, dorim să vă atragem atenția asupra informațiilor privind utilizarea cookie-urilor din această declarație de protecție a datelor.

Pluginuri și conținut Facebook: suntem în parteneriat cu Facebook Ireland Ltd. pentru colectarea sau primirea ca parte a unei transmiteri (dar nu a unei prelucrări ulterioare) a „Datelor despre evenimente” pe care Facebook le colectează folosind plugin-urile sociale Facebook (și funcțiile de încorporare pentru conținut) care sunt executate în oferta noastră online sau în sfera de aplicare a o transmitere în următoarele scopuri, solidar responsabil: a) afișarea conținutului și a informațiilor publicitare care corespund intereselor presupuse ale utilizatorului; b) Livrarea de mesaje comerciale și legate de tranzacții (de exemplu, adresarea utilizatorilor prin Facebook Messenger); c) Îmbunătățirea difuzării reclamelor și personalizarea funcțiilor și conținutului (de exemplu, îmbunătățirea recunoașterii conținutului sau informațiilor publicitare care se presupune că corespund intereselor utilizatorilor). Am încheiat un acord special cu Facebook („Anexa responsabilă”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), care reglementează în special ce măsuri de securitate trebuie să respecte Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) și în care Facebook a fost de acord să îndeplinească drepturile persoanei vizate (adică utilizatorii pot, de exemplu, să trimită informații sau solicitări de ștergere direct către Facebook). Notă: Dacă Facebook ne furnizează măsurători, analize și rapoarte (care sunt agregate, adică nu conțin informații despre utilizatorii individuali și sunt anonime pentru noi), atunci această prelucrare nu are loc în cadrul responsabilității comune, ci pe baza unui contract de procesare a comenzii („Termeni de prelucrare a datelor”). , https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), „Condițiile de securitate a datelor” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), precum și în ceea ce privește prelucrarea în SUA pe baza clauzelor contractuale standard („Anexa privind transmiterea datelor Facebook-UE, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Drepturile utilizatorilor (în special la informare, ștergere, obiecție și plângeri la autoritatea de supraveghere competentă) nu sunt restricționate de acordurile cu Facebook.

 • Tipuri de date prelucrate: date de utilizare (de exemplu, site-uri web vizitate, interes pentru conținut, timpi de acces), date meta/comunicații (de exemplu, informații despre dispozitiv, adrese IP), date despre evenimente (Facebook) ("date despre eveniment" sunt date care, de exemplu, prin Facebook pixelii (prin aplicații sau alte mijloace) pot fi transmise de noi către Facebook și se referă la oameni sau la acțiunile acestora; Datele includ, de exemplu, informații despre vizitele pe site-uri web, interacțiunile cu conținutul, funcțiile, instalările de aplicații, achizițiile de produse, etc.; datele evenimentului sunt procesate pentru a forma grupuri țintă pentru conținut și informații publicitare (publicuri personalizate); datele evenimentului nu conțin conținutul real (cum ar fi comentariile scrise), nicio informație de conectare și nicio informație de contact (adică, fără nume) , adrese de e-mail și numere de telefon).Datele evenimentului vor fi șterse de Facebook după maximum doi ani, grupurile țintă formate din acestea odată cu ștergerea contului nostru de Facebook. ntos).
 • Persoane afectate: utilizatori (de exemplu, vizitatori ai site-ului web, utilizatori ai serviciilor online).
 • Scopurile prelucrării: Furnizarea ofertei noastre online și ușurință în utilizare, furnizarea de servicii contractuale și servicii pentru clienți.
 • Temei juridic: Interese legitime (Art. 6 Alin. 1 S. 1 lit. f. GDPR).

Servicii utilizate și furnizori de servicii:

 • Pluginuri și conținut Facebook: Pluginuri și conținut social Facebook - Acesta poate include conținut precum imagini, videoclipuri sau text și butoane cu care utilizatorii pot partaja conținut din această ofertă online în cadrul Facebook. Lista și aspectul pluginurilor sociale Facebook pot fi vizualizate aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; Furnizor de servicii: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda, compania-mamă: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA; site: https://www.facebook.com; Protejarea datelor: https://www.facebook.com/about/privacy; Opțiune de opoziție (renunțare): Setări pentru reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

10. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6 I lit. a DS-GVO servește asociației noastre drept bază legală pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, cu operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru livrarea de bunuri sau prestarea unui alt serviciu sau contraprestație, prelucrarea se bazează pe Art. 6 I lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul întrebărilor despre produsele sau serviciile noastre. În cazul în care asociația noastră face obiectul unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, precum îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe Art. 6 I lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele sale de asigurări de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau altei terțe părți. Atunci prelucrarea s-ar baza pe Art. 6 I lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe Art. 6 I lit. f GDPR. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile legale menționate mai sus se bazează pe acest temei legal dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unui terț, cu condiția ca interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză nu prevalează. Astfel de operațiuni de prelucrare ne sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod special de către legiuitorul european. În acest sens, el a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este un client al persoanei responsabile (considerentul 47 teza 2 DS-GVO).

11. Interese legitime în prelucrare care sunt urmărite de operator sau de o terță parte

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Literatura auf Artikel 6 I lit. DS-GVO ist für die Unser Interesse berechtigtes zuguns Durchführung unserer Geschäftstätigkeit din toate unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer este Anteilseign.

12. Durata pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

das Kriterium für die Dauer von der Speicherung personenbezogen ist die jeweiligen Dat Gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frists werden die Daten routinemäßig gelöscht entsprechenden, sofern oder nicht mehr zur sie Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich Sind.

13. Dispoziții legale sau contractuale pentru furnizarea de date cu caracter personal; Necesitatea încheierii contractului; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecințe ale nedispoziției

Precizăm că furnizarea datelor cu caracter personal este parțial cerută de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta și din reglementări contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori, pentru încheierea unui contract, poate fi necesar ca o persoană afectată să ne furnizeze date personale, pe care trebuie să le procesăm ulterior. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date personale dacă asociația noastră încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar însemna că nu ar putea fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru clarifică persoanei vizate, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută de lege sau de contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obligația de a furniza datele cu caracter personal și ce consecințele ar fi dacă datele personale nu ar fi furnizate.

14. Existența procesului decizional automatizat

Desigur, nu folosim luarea automată a deciziilor sau crearea de profiluri.

Această declarație de protecție a datelor a fost creată de generatorul de declarații de protecție a datelor al DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, care, ca Responsabil extern cu protecția datelor Ingolstadt este activ, în cooperare cu Informatica si protectia datelor Avocat Christian Solmecke creat.

 

Derulaţi în sus