Video Voices: On Cheap Labour? – Migrantisierte Stimmen aus der Arbeitswelt | Migrant Voices on Work

++ ARABISCH, FARSI, POLNISCH, UKRAINISCH, RUSSISCH, ITALIENISCH, SPANISCH, DEUTSCH UNTEN! ++ ARABIC, FARSI, POLISH, UKRAINIAN, RUSSIAN, ITALIAN, SPANISH, GERMAN BELOW ++

Are you a migrant working in Leipzig? Are you annoyed by the bad working conditions in the warehouses like Momox or Amazon, in the gastronomy or in the care sector? Does your boss bully you because you don’t speak German well enough? Are you experiencing racism at your workplace? Do you feel that you are treated differently just because you are a migrant? You don’t get paid for extra hours or you don’t have access to a staff room? Or maybe your boss demands more from you than your contract says? Do you have the feeling that the temporary employment agency earns more from your work than you do? Tell us about it!

Make a one- or two-minute video about what annoys you about your workplace and send it to videovoices@linxxnet.de OR write to us – we’ll meet with you and record your statement. You could speak anonymously too, for example by filming the back of your head or just recording your voice in an audio file.

Together with representatives of linxxnet and the Migrant*innenbeirat we will make a film out of your stories about the working conditions under which migrants work in Leipzig. At September 29th, 6pm, we will show it as part of the Intercultural Week Leipzig 2022 and discuss with you, trade unions and politicians on how the working conditions for migrants in Leipzig can be improved. We will meet in Rabet park at the stone theatre to screen the movie and to discuss.

ARABIC

هل أنت مهاجرة/مهاجر وتعملين/تعمل في مدينة لايبزغ؟ وتزعجك ظروف العمل في المخازن مثل موموكس أو أمازون، أو في مجال المطاعم أو الرعاية؟ هل يضايقك مديرك لأنك لا تجيدين/تجيد الألمانية؟ هل تعانين/تعاني من العنصرية في مكان عملك؟ هل تشعرين/تشعر أنك لا تُعامل بمساواة فقط لأنك مهاجرة/مهاجر؟ هل تُحرمين/تُحرم من أجر ساعات العمل الإضافية؟ هل تُحرمين/تُحرم من الاندماج في البيئة الاجتماعية؟ أو ربما يطلب منك مديرك أكثر مما ينص عليه عقد العمل؟ هل تشعرين/تشعر أن شركة التوظيف المؤقت تربح من عملك أكثر منك؟
سجل فيديو مدته دقيقة أو دقيقتين عما يضايقك في مكان عملك وأرسله لنا على البريد الإلكتروني videovoices@linxxnet.de أو راسلنا، وسنلتقي معك ونسجل تصريحك.
وسنتعاون مع ممثلاتنا وممثلينا من linxxnet ومع المجلس الاستشاري للمهاجرين في لايبزغ، ونصنع فيلمًا من قصصكم عن ظروف العمل التي يعيشها المهاجرين في لايبزغ، وسنعرضه في نهاية سبتمبر في إطار أسابيع التبادل الثقافي في لايبزغ، وسنتناقش معكم ومع النقابات والسياسيين لإيجاد سبل لتحسين ظروف العمل للمهاجرين في لاييزغ

FARSI

مهاجر هستی و در لایپزیک کار می‌کنی؟ شرایط بد کاری در انبارهایی مثل انبار شرکت موموکس یا آمازون، در رستوران‌ها و یا در آسایشگاهها تو را آزار می‌دهد؟ رئیسَت تو را به خاطر مسلط نبودن به زبان آلمانی اذیت می‌کند؟ در محیطی کاری مورد تبعیض و آزار نژادپرستانه قرار گرفته‌ای؟ به تو این احساس داده شده که با تو فقط به این دلیل که مهاجر هستی، جور دیگری برخورد می‌شود؟ اضافه‌کاری‌های تو پرداخت نمی‌شود و یا در محیط‌های اجتماعیِ کار کسی از حضورت استقبال نمی‌کند؟ و یا شاید هم انتظارهایی که رئیست از تو دارد از چیزی که توی قرار نوشته‌‌اید بیشتر است؟ فکر می‌کنی که شرکت کاریابی‌ای که این کار را برای تو پیدا کرده، بیشتر از تو به خاطر کاری که تو انجام می‌دهی درآمد دارد؟ برای ما تعریف کن!

یک ویدیوی یک تا دو دقیقه‌ای درست کن و درباره‌ی خودت و شرایط کاری‌ات برای ما بگو، بگو چه چیزی تو را در محیط کار آزار می‌دهد. ویدیو رو به آدرس videovoices@linxxnet.de بفرست.‌ می‌توانی هم فقط برای ما بنویسی. ما با تو قرار می‌گذاریم و پیام تو را ضبط می‌کنیم.

با شما و با همکاری Linxxnet و شورای مشورتی مهاجران لایپزیک فیلمی از داستان‌های شما ساخته خواهد شد که شرایط کاری مهاجران در لایپزیک را نشان دهد. این فیلم آخر سپتامبر در هفته‌ی بین‌فرهنگی لایپزیک پخش خواهد شد و در کنار شما با اصناف، سندیکاها، نمایندگان احزاب و سیاستمدارها درباره‌ی اینکه چطور شرایط کاری مهاجران را در لایپزیک می‌شود بهتر کرد، گفتگو خواهیم کرد

POLISH

Video Voices: O źle opłacanej pracy – Głosy migrantów i migrantek ze świata pracy

Jesteś migrantem lub migrantką i pracujesz w Lipsku? Denerwują Cię złe warunki pracy w magazynach takich jak Momox czy Amazon, w gastronomii czy w sektorze opieki? Czy Twój szef nęka Cię, bo nie mówisz wystarczająco dobrze po niemiecku? Doświadczasz dyskryminacji w swoim miejscu pracy? Czujesz, że jesteś traktowany inaczej tylko dlatego, że jesteś migrantem lub migrantką? Nie dostajesz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy lub nie masz dostępu do pokoju socjalnego? A może Twój szef wymaga od Ciebie więcej niż wynika to z Twojej umowy? Masz wrażenie, że agencja pracy tymczasowej zarabia na Twojej pracy więcej niż Ty? Opowiedz o tym!

Nagraj jedno- lub dwuminutowy filmik o tym, co Cię denerwuje w Twoim miejscu pracy i wyślij go na adres videovoices@linxxnet.de lub napisz – spotkamy się z Tobą i nagramy Twoją wypowiedź. Możesz się wypowiedzieć także anonimowo np. gdzie widoczny jesteś tylko od tyłu lub tylko dźwiękowe nagranie.

Wspólnie z przedstawicielami linxxnet i lipskiej Rady Migrantów i Migrantek stworzymy film z Waszych opowieści o warunkach pracy, w jakich pracują migranci w Lipsku. Pod koniec września pokażemy go w ramach Tygodnia Międzykulturowego Leipzig 2022 i wspólnie z Wami, związkami zawodowymi i politykami będziemy dyskutować o tym, jak można poprawić warunki pracy migrantów w Lipsku. Pokaz filmu i dyskusja w amfiteatrze w parku Rabet przy Eisenbahnstraße.

UKRAINIAN

Video Voices: Про дешеву робочу силу? – Голоси мігрантів зі світу праці

Ви мігрант і працюєте в Лейпцигу? Вас дратують погані умови праці на таких складах, як Momox чи Amazon, у гастрономії чи у сфері догляду? Ваш бос залякує вас, тому що ви недостатньо добре володієте німецькою? Чи впливає на вас расизм на вашому робочому місці? Чи відчуваєте ви, що до вас по-іншому ставляться лише тому, що ви мігрант? Вам не платять за понаднормову роботу або ви не маєте доступу до соціального простору? Або, можливо, ваш бос вимагає від вас більше, ніж передбачено вашим контрактом? Чи вважаєте ви, що агентство тимчасової праці заробляє на вашій роботі більше грошей, ніж ви? Розкажіть нам про це!

Зробіть одно-двохвилинне відео про те, що вас дратує на роботі, і надішліть його нам на videovoices@linxxnet.de або напишіть нам – ми зустрінемося з вами та запишемо вашу заяву.

Разом із представниками linxxnet та Лейпцизької консультативної ради з питань мігрантів ми використаємо ваші розповіді, щоб створити фільм про умови роботи мігрантів у Лейпцигу. Наприкінці вересня ми покажемо це в рамках Міжкультурних тижнів у Лейпцигу 2022 і обговоримо з вами, профспілками та політиками, як можна покращити умови праці для мігрантів у Лейпцигу.

RUSSIAN

Video Voices:  о дешевой рабочей силе? – Голоса мигрантов из мира труда

Вы мигрант и работаете в Лейпциге? Вас раздражают плохие условия труда на таких складах, как Momox или Amazon, в гастрономии или в сфере услуг? Ваш начальник издевается над вами, потому что вы недостаточно хорошо говорите по-немецки? Подвержены ли вы расизму на рабочем месте? Вы чувствуете, что к вам относятся по-другому только потому, что вы мигрант? Вам не платят за сверхурочную работу или у вас нет доступа к социальному пространству? Или, может быть, ваш босс требует от вас больше, чем указано в вашем контракте? Считаете ли вы, что агентство по трудоустройству зарабатывает на вашей работе больше денег, чем вы? Расскажите нам об этом!

Снимите одно-двухминутное видео о том, что вас раздражает на работе, и пришлите его нам по адресу videovoices@linxxnet.de или напишите нам — мы встретимся с вами и запишем ваше заявление.

Вместе с представителями linxxnet и Лейпцигского консультативного совета по мигрантам мы используем ваши истории для создания фильма об условиях труда, в которых мигранты работают в Лейпциге. В конце сентября мы покажем его в рамках Межкультурных недель в Лейпциге 2022 и обсудим с вами, профсоюзами и политиками, как можно улучшить условия труда для мигрантов в Лейпциге.

ITALIAN

Sei un@ stranier@ e lavori a Lipsia? Sei snervato dalle cattive condizioni lavorative nelle aziende come Momox o Amazon, nella gastronomia, nei servizi sanitari? Il tuo capo ti tormenta perché non parli abbastanza bene tedesco? Sei vittima di razzismo sul posto di lavoro? Hai l’impressione di venir trattato in maniera diversa perchè sei stranier@? Non ti pagano le ore di lavoro straordinarie o non hai accesso ad uno spazio per riposarti durante le pause? Oppure il tuo capo pretende da te più di quanto stabilito dal tuo contratto? Hai l’impressione che l’agenzia interinale (Zeitarbeitsfirma) guadagni dal tuo lavoro più di quanto ti entra in tasca? Raccontaci tutto questo!

Fai un video di uno-due minuti in cui ci racconti cosa ti disturba sul posto di lavoro e invialo a videovoices@linxxnet.de OPPURE scrivici: ci incontriamo e ti aiutiamo a realizzare il video. Puoi parlare anche in forma anonima, ad esempio facendoti riprendere solamente di spalle o realizzando una testimonianza solamente vocale.

Insieme a rappresentanti di linxxnet e del consiglio dei/delle migranti realizzeremo un film con le vostre storie e racconteremo le condizioni di lavoro degli/delle stranieri a Lipsia. Il 29 settembre alle 18 nell’ambito della manifestazione “Settimane dell’interculturalità” (interkulturelle Wochen) mostreremo il film nel parco del Rabet (nell’anfiteatro di pietra). In questa occasione avremo modo di discutere con voi e con rappresentanti sindacali e politici le possibilità per migliorare la vita delle persone straniere a Lipsia.

SPANISH

¿Eres extranjer@ y vives en Leipzig? ¿Te enfadas por las malas condiciones de trabajo en empresas como Momox o Amazon? ¿En la gastronomía y en los servicios sanitarios? ¿Tu jefe te critica porque no hablas bastante bien alemán? ¿Eres víctima de episodios de racismo? ¿Tienes la impresión de que te tratan diferente por ser extranjer@? ¿No te pagan las horas de trabajo extra o no tienes un espacio para descansar en las pausas? ¿Tu jefe quiere que trabajes más de lo que está escrito en tu contrato? ¿Tienes la impresión de que la empresa de trabajo temporal (Zeitarbeitsfirma) gana más por tu trabajo que tú mismo? ¡Cuéntanos todo eso!

Haz un video de uno o dos minutos donde expliques lo que te molesta en tu trabajo y envíalo a videovoices@linxxnet.de. También puedes escribirnos y te ayudaremos a hacer el video. Puedes hablar de forma anónima, podemos grabarte de espaldas, hacer un mensaje vocal etc.

En cooperación con representantes de linxxnet y del consejo de l@s migrantes haremos una película con vuestras experiencias para mostrar las condiciones de trabajo de l@s extranjer@s en Leipzig. El 29 de septiembre a las 18 horas durante la manifestación: “Semanas de la Interculturalidad” (interkulturelle Wochen), mostraremos la película en el parque Rabet, en el anfiteatro de piedra. Ese día hablaremos además con vosotr@s, con representantes sindicales y representantes políticos sobre la posibilidad de mejorar la vida de l@s extranjer@s en Leipzig.

DEUTSCH

Bist du Migrant:in und arbeitest in Leipzig? Nerven dich die schlechten Arbeitsbedingungen in den Lagerhallen wie Momox oder Amazon, in der Gastronomie oder in der Pflege? Schikaniert dich dein Chef, weil du nicht gut genug Deutsch sprichst? Bist du an deinem Arbeitsplatz von Rassismus betroffen? Hast du das Gefühl, dass du anders behandelt wirst, nur weil du ein:e Migrant:in bist? Du bekommst deine Überstunden nicht bezahlt oder hast keinen Zugang zu einem Sozialraum? Oder vielleicht verlangt dein Chef von dir mehr, als in deinem Vertrag steht? Hast das Gefühl, dass die Zeitarbeitsfirma mehr von deiner Arbeit verdient als du selbst? Erzähl uns davon!

Mach ein ein- oder zweiminütiges Video darüber, was dich an deinem Arbeitsplatz nervt, und schickt es uns an videovoices@linxxnet.de ODER schreib an uns – wir treffen uns mit dir und nehmen dein Statement auf. Du kannst auch anonym sprechen, zum Beispiel, indem du deinen Hinterkopf filmst oder nur eine Tonaufnahme machst.

Gemeinsam mit Vertreter:innen vom linxxnet und vom Leipziger Migrant*innenbeirat werden wir aus euren Geschichten einen Film über die Arbeitsbedingungen unter denen Migrant:innen in Leipzig arbeiten, erstellen. Am 29. September um 18 Uhr werden wir ihn im Rabet Park im Stein-Rondell im Rahmen der Interkulturellen Wochen Leipzig 2022 zeigen und gemeinsam mit euch, Gewerkschaften und Politiker:innen darüber diskutieren, wie die Arbeitsbedingungen für Migrant*innen in Leipzig verbessert werden können.

Nach oben scrollen