Nasz motyw przewodni: Różnorodność i różnica

linxxnet_small

„Różnorodność i różnorodność ruchów, które wyznaczyły sobie, w całości lub w części, cele, które określiliśmy, jest rzeczywiście najwyższym i najważniejszym uzasadnieniem podjęcia takiego zbiorowego przedsięwzięcia, które nie anektuje ani nie monopolizuje wielu działań, ale jednoczy i łącząc i łącząc inicjatywy oraz pomagając wszystkim osobom i organizacjom zaangażowanym w tę dziedzinę przezwyciężyć wpływ istniejącego zestawienia”.

– Pierre Bourdieu (1.8.1930 – 23.1.2002) – 

Wykład „Łączenie ruchów społecznych bez standaryzacji” na dorocznym spotkaniu Fundacji Otto-Brennera 10 listopada 2000 r., opublikowany w „Nowe sposoby regulacji – od terroru gospodarki do prymatu polityki”, 02/ 2001, Otto-Brenner -Fundacja, fundacja.

linXXnet – To my (broszura w formacie PDF)

Przewiń do góry