20 lat linXXnet: przemówienie pochwalne

LinXXnet to wiele rzeczy:

Sklep w sąsiedztwie, miejsce spotkań, salon, fabryka plenum, kserokopiarka (obecnie także 3D), sklep okręgowy, centrum doradztwa stowarzyszeniowego, magazyn transpi (materiały CSD), miejsce wydarzenia, wypożyczalnia, magazyn ulotek, wypożyczalnia, kawiarenka internetowa, polityka billboard i i i ... także skrzynka pocztowa dla ponad 50 adresatów.

Ale jest to także biuro dla posłów; „Nowy typ” urzędu, w którym zbiegają się różne szczeble parlamentarne (rada miejska, parlament krajowy, Bundestag, Parlament Europejski). A ponieważ istnieje linXXnet, idea otwartych biur rozprzestrzeniła się na imprezę DIE LINKE.

Dziś istnieje kilka – każdy wyjątkowy – »sklepów« w całym kraju, w których łączy się polityka, kultura i projekty.

W PDS (później DIE LINKE) nie było dyskusji na temat reformy partyjnej bez wzmianki »linXXnet« jako projektu modelowego.

I oczywiście, w tamtym czasie nie tylko pisano i opisywano różne artykuły, ale także rozumiano i wdrażano, dzięki czemu linXXnet rozprzestrzenił się na okolicę i powstało wiele „siostrzanych projektów”. Erfurt (RedroXX), Drezno (WIR-AG), Chemnitz (Rothaus), Getynga, Monachium czy Zwickau (politikkontor), otwarte biura w Görlitz, Zittau, Borna, Mittweida, Döbeln, a pomysł mieszkał nawet w małej Brand-Erbisdorfie. Żadne biuro imprezowe bez witryny sklepowej…..dzięki za linXXnet.

Ale linXXnet to coś więcej niż tylko biuro z witrynami sklepowymi. To nie tylko biuro dla parlamentarzystów, ale jest prowadzone głównie przez wolontariuszy.

W strukturze niskohierarchicznej mają wpływ na organizację urzędu, jego projekty i kontakty polityczne oraz cieszą się największą możliwą samodzielnością w realizacji własnych projektów. Grono ludzi zajmujących się tu polityką, na różnych poziomach, w różnych miejscach i z różnymi problemami. Politykę lewicową w całej jej różnorodności kształtuje tu ponad 100 osób, które regularnie przychodzą i odchodzą z biura. Wielkie podziękowania i gratulacje!

LinXXnet i inne otwarte biura w dużej mierze rozwiązały relację pracownik-szef. Posłowie zaangażowani w projekt decydują na równi z pracownikami i wolontariuszami w kwestiach związanych z urzędem i projektami politycznymi. Posłowie nie mają uprzywilejowanego dostępu do „swoich” pracowników. Użytkownicy są również częściowo zaangażowani w procesy decyzyjne. Mimo to lub właśnie z tego powodu w poniedziałek rano pod numerem 0341-3081199 nie można się z nikim skontaktować. Ponieważ istnieje doradztwo serwisowe od 20 lat. Z sukcesem i słusznie. Przede wszystkim jednak chodzi również o »tworzenie sieci i wiązanie węzłów«. Bo dlaczego grupa Connewitz LINKE i lewicowi radykalni założyciele WG mieliby nie tylko siedzieć jeden po drugim przy tym samym stole, ale także spotykać się - na przykład w akcjach przeciwko nazistom. W linXXnet polityka i sztuka stanowią jedność. Ta idea jest fundamentalna dla pracy; Edukacja polityczna od początku kojarzyła się w naturalny sposób z kulturą, wystawami i

Wernisaże mają stałe miejsce. Z biegiem lat powstała sieć artystów lewicowych połączona z linXXnetem. Obejmuje to DJ-ów, muzyków popowych i punkowych, a także artystów wizualnych, od sztuki ulicznej po sztukę wideo i radio leworęczne. I również obchodziłem mój pierwszy rosyjski Nowy Rok na Bornaische Straße 3d. Reforma partyjna jako „rewolucja kulturalna”, jako „dążenie do kultury otwartości, ciekawości, bojowej miłości do życia, tolerancji w sporach i radzeniu sobie z różnicami” (Michael Chrapa 2003) pozostaje pilnie potrzebne.

Dziękuję wszystkim artystom i Wam wszystkiego najlepszego!

Z biegiem lat linXXnet stał się ważnym graczem w dzielnicy, w politycznym/obywatelskim krajobrazie całego miasta i regionu, co znalazło również odzwierciedlenie w liczbie wyborców w ostatnich wyborach samorządowych i stanowych. Południowy okręg wyborczy, w którym znajduje się linXXnet, był jedynym okręgiem wyborczym w wyborach lokalnych, w którym DIE LINKE zdołało zwiększyć swój wynik w wartościach bezwzględnych i procentowych. W przeciwieństwie do ogólnomiejskiego trendu, procentowy wzrost osiągnięto również w pierwszym wyniku głosowania na bezpośredniego kandydata w odpowiednim okręgu wyborczym stanowym.

Dziękuję za kampanie wyborcze, kreatywność i przede wszystkim sukces wyborczy.

Podczas kampanii wyborczej zawsze mobilizowałeś się daleko poza lewicową sceną. „Koniec 25 lat rządów CDU w okręgu wyborczym” – głosiły plakaty. Wielu wybrało Jule, aby być innym. Mówi się, że niektórzy przerejestrowali się, aby móc na nich głosować. Ludzie najbardziej ufali jej, że pokona CDU. Już w maju 2014 roku została wybrana do rady miasta jako kandydatka z największą ponadpartyjną liczbą głosów w Lipsku – bez jej twarzy widocznej na jednym plakacie.

Dziękuję Jule i gratulujemy Tobie i Tobie!

A bezpośredni mandat w federalnej kampanii wyborczej 2017, który z powodzeniem przeszedł do DIE LINKE, byłby nie do pomyślenia bez linXXnet i twojej pracy. Dziękuję za to i wszystkiego najlepszego!

Znam i doświadczam linXXnet od momentu jego narodzin, a Jule znam równie długo. I przez te wszystkie lata była wojownikiem, niestrudzonym komunikatorem, kierując nierównymi siłami słabych i zachęcając ich do wspólnego działania. Ich terytorium to duże miasto, a dokładniej: dzielnica Connewitz. Tam ciągle pojawiają mi się nowe naklejki. „Connewitz pozostaje czerwony! Naprawdę czerwony!” Ale inni też. Te naklejki są oczywiście dostępne w linXXnet. I oczywiście! – linXXnet jest nie do pomyślenia bez Jule. Ale: nie ma spokojnego zaplecza! Jule również niezawodnie zapewnia, że ​​nie jest to tylko powiedzenie. Nawet jeśli oznacza to wniesienie niezgody. Niezależnie od tego, czy chodzi o wspieranie antyfaszystowskich działań na prowincji, czy o organizowanie solidarności z uchodźcami zagrożonymi deportacją: Jule zawsze znajdziemy w pierwszym rzędzie, choć tak naprawdę nigdy nie wysuwa się na pierwszy plan. I od czasu do czasu słyszę zdanie „Jule nigdy nie ma w domu!” i chciałbym odpowiedzieć: „Tak! Ponieważ linXXnet to jej dom!”

„Nowe Niemcy” napisały, że linXXnet dorasta. I nie okazujecie się małostkowi w wielkich rzeczach! Ponieważ od lata 2015 r. linXXnet nie jest już tylko w jednym miejscu. Od otwarcia INTERIM przez linXXnet w Lindenau, linXXnet składa się z dwóch biur, prowadzonych i ożywianych przez kolektyw aktywistów.

DZIĘKUJEMY za wszystkie procesy wspierania, zachęcania i budowania nowej agencji, promowania potencjału twórczego; Dziękuję za niezliczone wykłady, seminaria, odczyty, pokazy i imprezy - wszystko, na co ludzie mają ochotę i siłę.

Dzięki za budowanie mostów!

Dziękuję za wkład w duchowe, kulturalne i polityczne otwarcie na zmianę społeczeństwa. Proszę kontynuuj!

Dzięki Holly, Heike, Dirk, Lisa, Grex, Anna, Daniel, Ariane, Andy, Max, Christin, Jens, Steffi, Kay, Johannes, Marco, Max, Adelheid, Fabian, Matze, Marko, Marco, Rico, Tille, Elli, Werner, Ulf, Sebastian, Stefan, Suza, Bubble, Boris, Nele… i wszyscy, o których zapomniałem, dziękuję wszystkim, którzy tu są i DZIĘKI dla Jule Nagel! Dzisiaj są również i przede wszystkim Twoje urodziny!

Lars Kleba

Przewiń do góry